Skoči do osrednje vsebine

Stanje z dne 14. april 2022

Na spodnjem seznamu so navedeni projekti vlade Janeza Janše (mandat 2020-2022), ki jih je vlada v tem mandatu potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih dokončala na občinski, medobčinski in nacionalni ravni, s prikazanim predvidenim datumom izvedbe in celotno vrednostjo projekta.

Projekt Vrednost projekta v evrih Čas izvedbe
Dokončanje gradnje in vzpostavitev enote Osilnica v okviru Doma starejših občanov Šiška 7.206.000 oktober 2023
Ojačitev vozišča na cest Bosljiva Loka - Osilnica 1.257.733 realizirano
Sanacija na objektih vodne infrastrukture zaradi poplav 2019 - srednja Sava 774.000 realizirano
Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja naslednje generacije v občini Osilnica 384.660 30.09.2023
Sofinanciranje projekta Ohranimo bogastvo voda Osilniške doline 113.627 31.12.2021
Tradicionalna izdelava rož iz krep papirja 1.800 2021

Opomba: Vrednost pri posameznem projektu je celotna vrednost projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.