Skoči do osrednje vsebine

Stanje z dne 14. april 2022

Na spodnjem seznamu so navedeni projekti vlade Janeza Janše (mandat 2020-2022), ki jih je vlada v tem mandatu potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih dokončala na občinski, medobčinski in nacionalni ravni, s prikazanim predvidenim datumom izvedbe in celotno vrednostjo projekta.

Projekt Vrednost projekta v evrih Čas izvedbe
Novogradnja Policijske uprave Koper 14,6 milijona 2022-2025
Novogradnja Policijske postaje Izola 3.792.062 2022-2025
Sanacija požara v Univerzitetnem kampusu Livade Univerze na Primorskem in oprema prostorov 3.215.791 31.12.2022
Obnova ribiškega pristanišča - Izola II. faza (severni del) 2.400.000 30.11.2022
Kolesarske poti z javno razsvetljavo in drugo infrastrukturo 1.885.383 v izvajanju
Vzdrževanje objekta Vila Napoli Portorož, zagotavljanje dnevnega varstva in začasnih namestitev v Domu upokojencev Izola 1.414.000 december 2022
Pridobitev I-STORMS spletnega orodja – Integrirane strategije upravljanja z viharji na morju 1.400.000 realizirano
Energetska sanacija srednje ekonomske, storitvene in gradbene šole Kranj - objekt B in objekt srednje šole Izola. 1.366.590 2022
Nakup medicinske in osebne varovalne opreme za COVID-19 za Splošno bolnišnico Izola 1.042.590 realizirano
Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja naslednje generacije v občini Izola 293.420 30.09.2023
Projekt Izola - digitalni otok 111.750 realizirano
Vzpostavitev kreativnega inkubatorja v Luciji in računalniške učilnice v Srednji šoli v Izoli
76.388 31.12.2022
Mestna knjižnica Izola (nakup knjižničnega gradiva in druge naloge) 73.319 2020–2021
Naložba namenjena nakupu opreme za pasterizacijo in vakumsko pakiranje školjk in transportnega vozila; Prosub podvodni servis d.o.o. 70.188 realizirano
Konservatorsko-restavratorska dela v Arheološkem parku Simonov zaliv 39.120 2021-2022
WiFi4EU - vzpostavitev brezžičnega WiFi omrežja na javnih mestih 15.000 2020-2021

Opomba: Vrednost pri posameznem projektu je celotna vrednost projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.

Projekti sofinancirani z evropskimi sredstvi

Projekt Višina sredstev iz evropskih skladov v evrih
Kolesarske poti z javno razsvetljavo in drugo infrastrukturo 763.511
COVID19 - Nabava mobilnih nastanitvenih oziroma filtrskih enot z ustrezno opremo 70.000

Opomba: Višina sredstev EU so sredstva, ki so bila odobrena za izvedbo projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.