Skoči do osrednje vsebine

Povezovanje slovenskih e-storitev z nacionalnim vozliščem eIDAS – SI-PASS 2.0

Ministrstvo za javno upravo je del slovenskega konzorcija 7 partnerjev v projektu Povezovanje slovenskih e-storitev z nacionalnim vozliščem eIDAS - SI-PASS 2.0. Konzorcij tvorijo še Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, SETCCE, družba za e-poslovanje, d. o. o., Sigmateh inovativne informacijske tehnologije d. o. o., lirika borzno posredniška hiša, d. d., ter koordinator Institut Jožef Stefan.

Aktivnosti v projektu SI-PASS 2.0. bodo pomembno prispevale k implementaciji zakonskih zahtev na EU ravni, in sicer uspešno implementacijo Uredbe o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije na notranjem trgu (Uredba eIDAS) in posledično uspešno izvedbo Uredbe o vzpostavi enotnega digitalnega portala (Uredba SDG). Sodelovanje v projektu prinaša ponudnikom storitev oziroma sistemom, ki se prilagajajo zahtevam eIDAS, priložnost, da to opravijo skozi skupna prizadevanja vseh partnerjev v projektu.

Uredba eIDAS predstavlja pravno podlago za zagotavljanje varnih čezmejnih elektronskih transakcij v državah članicah EU. Uredba odpravlja obstoječe ovire pri elektronski identifikaciji uporabnikov iz tujine in s pogoji za vzajemno priznavanje sredstev elektronske identifikacije daje podlago za varnejše elektronsko poslovanje znotraj EU. Od 29. septembra 2018 bi morale javne e-storitve v Sloveniji prepoznavati tuja priglašena sredstva elektronske identifikacije, na primer nemško osebno izkaznico. V ta namen morajo vse države članice EU vzpostaviti posebno vozlišče eIDAS.

Cilj projekta SI-PASS 2.0 je torej prilagoditev sistemov eUprava, JEP in eVem/SPOT zahtevam eIDAS. Vsi navedeni sistemi imajo integrirano storitev spletne prijave in e-podpisa SI-PASS, vendar samo za uporabo nacionalnih e-identitet. V okviru projekta bodo našteti sistemi preko storitve SI-PASS integrirali še vozlišče eIDAS. Tako bodo do teh storitev dostopali tudi uporabniki iz drugih držav EU v skladu z zahtevami Uredbe eIDAS.

Projekt SI-PASS 2.0 sofinancira Instrument za povezovanje Evrope (CEF), na podlagi sporazuma o dodelitvi sredstev št. INEA/CEF/ICT/1926191, ukrep št. 2019-SI-IA-0030 s pričetkom 1. 11. 2019 in koncem 30. 4. 2021.

Iskalnik