Skoči do osrednje vsebine

Povezovanje slovenskih e-storitev z nacionalnim vozliščem eIDAS – SI-PASS 2.0

Ministrstvo za javno upravo je del slovenskega konzorcija sedmih projektnih partnerjev v projektu Povezovanje slovenskih e-storitev z nacionalnim vozliščem eIDAS - SI-PASS 2.0. Projekt bo pomembno prispeval k uspešni implementaciji zakonskih zahtev iz tako imenovanih Uredbe eIDAS in Uredbe SDG.

Aktivnosti v projektu SI-PASS 2.0. bodo pomembno prispevale k implementaciji zakonskih zahtev na evropski ravni, in sicer uspešno implementacijo Uredbe o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije na notranjem trgu (Uredba eIDAS) in posledično uspešno izvedbo Uredbe o vzpostavi enotnega digitalnega portala (Uredba SDG). Sodelovanje v projektu prinaša ponudnikom storitev oziroma sistemom, ki se prilagajajo zahtevam eIDAS, priložnost, da to opravijo skozi skupna prizadevanja vseh partnerjev v projektu.

Uredba eIDAS predstavlja pravno podlago za zagotavljanje varnih čezmejnih elektronskih transakcij v državah članicah EU. Uredba odpravlja obstoječe ovire pri elektronski identifikaciji uporabnikov iz tujine in s pogoji za vzajemno priznavanje sredstev elektronske identifikacije daje podlago za varnejše elektronsko poslovanje znotraj Evropske unije. Od 29. septembra 2018 bi morale javne e-storitve v Sloveniji prepoznavati tuja priglašena sredstva elektronske identifikacije, na primer nemško osebno izkaznico. V ta namen morajo vse države članice EU vzpostaviti posebno vozlišče eIDAS.

Cilj projekta

Cilj projekta SI-PASS 2.0 je torej prilagoditev sistemov eUprava, Jedro elektronskih postopkov – JEP in eVem/SPOT zahtevam Uredbe eIDAS. Vsi navedeni sistemi imajo integrirano storitev spletne prijave in e-podpisa SI-PASS, vendar samo za uporabo nacionalnih e-identitet.

V okviru projekta bodo našteti sistemi preko storitve SI-PASS integrirali še vozlišče eIDAS. Tako bodo do teh storitev dostopali tudi uporabniki iz drugih držav EU v skladu z zahtevami Uredbe eIDAS.

Sodelujoči pri projektu

Slovenski konzorcij sedmih projektnih partnerjev tvorimo:

  • Ministrstvo za javno upravo,
  • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,
  • Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
  • SETCCE, družba za e-poslovanje, d. o. o.,
  • Sigmateh inovativne informacijske tehnologije, d. o. o.,
  • lirika borzno posredniška hiša, d. d. ter
  • Institut Jožef Stefan kot koordinator.

***

Projekt SI-PASS 2.0 sofinancira Instrument za povezovanje Evrope (CEF), na podlagi sporazuma o dodelitvi sredstev številka INEA/CEF/ICT/1926191, ukrep številka 2019-SI-IA-0030, s pričetkom 1. 11. 2019 in zaključkom 30. 4. 2021.