Skoči do osrednje vsebine

Poročilo o razvoju je dokument, s katerim spremljamo uresničevanje Strategije razvoja Slovenije.

Zadnje Poročilo predstavlja izhodiščno stanje za spremljanje uresničevanja Strategije razvoja Slovenije 2030, ki jo je Vlada RS sprejela decembra 2017. Ta je v osrednjem cilju usmerjena k zagotavljanju kakovostnega življenja za vse z uravnoteženim gospodarskim, družbenim in okoljskim razvojem, ki ustvarja pogoje in priložnosti za sedanje in prihodnje rodove.

Publikacija Poročilo o razvoju je dostopna na spletu in v tiskani obliki, v slovenskem in angleškem jeziku.