GOV.SI

Urad za makroekonomske analize in razvoj

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Spletno mesto Urada za makroekonomske analize in razvoj

Vsebine urada najdete na njihovi uradni spletni strani.

Urad za makroekonomske analize in razvoj je samostojna vladna služba. Njegove glavne naloge so spremljanje in analiziranje gibanj ter razvoja z gospodarskega, socialnega in okoljskega vidika, spremljanje in analiziranje uresničevanja razvojnih usmeritev države, priprava letnega Poročila o razvoju, priprava makroekonomskih napovedi in drugih strokovnih podlag (za javnofinančno načrtovanje in ukrepe ekonomske politike), analiziranje produktivnosti in konkurenčnosti v vlogi nacionalnega odbora za produktivnost ter raziskovalno delo. Urad je glede strokovnih in metodoloških vprašanj, ki se nanašajo na uporabo metodologij analize in napovedovanja ter razlage rezultatov, strokovno samostojen. Urad svoje naloge izvaja z analitičnim in raziskovalnim delom, vlado seznanja z dokumenti s svojega delovnega področja, sodeluje pri delu medresorskih in vladnih teles ter z ministrstvi in drugimi vladnimi službami ter domačimi in tujimi ustanovami objavlja rezultate svojega dela in skrbi za obveščenost javnosti. Pri svojem delu sodeluje tudi s Fiskalnim svetom.