Skoči do osrednje vsebine

Urad za makroekonomske analize in razvoj je samostojna vladna služba. Njegove glavne naloge so spremljanje in analiziranje gibanj ter razvoja z gospodarskega, socialnega in okoljskega vidika, spremljanje in analiziranje uresničevanja razvojnih usmeritev države, priprava letnega Poročila o razvoju, priprava makroekonomskih napovedi in drugih strokovnih podlag (za javnofinančno načrtovanje in ukrepe ekonomske politike), analiziranje produktivnosti in konkurenčnosti v vlogi nacionalnega odbora za produktivnost ter raziskovalno delo.

Urad je glede strokovnih in metodoloških vprašanj, ki se nanašajo na uporabo metodologij analize in napovedovanja ter razlage rezultatov, strokovno samostojen. Naloge izvaja z analitičnim in raziskovalnim delom, vlado seznanja z dokumenti s svojega delovnega področja ter sodeluje pri delu medresorskih in vladnih teles. Sodeluje tudi z ministrstvi in drugimi vladnimi službami ter domačimi in tujimi ustanovami. Ažurno objavlja rezultate svojega dela in skrbi za obveščenost javnosti. Prav tako sodeluje s Fiskalnim svetom, Evropsko komisijo (EC), Mednarodnim denarnim skladom (IMF), Organizacijo za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) in drugimi mednarodnimi institucijami. 

Vodstvo

Organizacijske enote urada

 • Sektor za konkurenčnost

  Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj

  Gregorčičeva ulica 27
  1000 Ljubljana

 • Sektor za makroekonomske politike

  Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj

  Gregorčičeva ulica 27
  1000 Ljubljana

 • Sektor za socialne politike

  Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj

  Gregorčičeva ulica 27
  1000 Ljubljana

 • Sektor za ekonomsko modeliranje

  Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj

  Gregorčičeva ulica 27
  1000 Ljubljana

 • Služba za splošne zadeve

  Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj

  Gregorčičeva ulica 27
  1000 Ljubljana