Skoči do osrednje vsebine

Države, ki sodelujejo v programu Interreg Mediteran 2014–2020, namenjajo posebno skrb krepitvi institucionalnih kapacitet javnih organov in razvojnih deležnikov. Projekt PANORAMED si prizadeva za oblikovanje usklajenih odzivov na skupne izzive sredozemskega prostora s krepitvijo in razvojem okvirjev večstranskega usklajevanja v Sredozemlju.

Glavni cilj projekta

Vzpostaviti stalen dialog in odločevalski proces med državnimi in regionalnimi organi ter razvojnimi deležniki z namenom izboljšanja oblikovanja in izvajanja javnih politik na državni in meddržavni ravni na območju Sredozemlja. 

Sodelujoči partnerji

 • Španija, Ministry of Finance and Public Administration - General Directorate for European Funds (vodilni partner)
 • Albanija, Ministry of European Integration
 • Bosna in Hercegovina, Directorate for European Integration of Council of Ministers of Bosnia and Herzegovina
 • Hrvaška, Ministry of Regional Development and EU Funds
 • Ciper, Directorate general for European Programmes, coordination and development
 • Francija, Under the French Prime Minister: Commissariat General for Equality of Territories and General Secretariat for the Sea. Region Provence-Alpes-Côte d'Azur
 • Grčija, Ministry of Economy, Development and Tourism - General Secretariat for Public Investments & NSRF
 • Italija, Region Emilia Romagna, Region Marche, Region Molise and Region Tuscany
 • Malta, Ministry for European Affairs and the Implementation of the Electoral Manifesto
 • Črna gora, Ministry of foreign affairs and European integration - General directorate for coordination of EU assistance Programmes
 • Portugalska, Ministry of Planning and Infrastructures - Agency for Development and Cohesion
 • Slovenija, Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

Učinki in rezultati projekta

 • Skupna strateška vizija in izgradnja soglasja na transnacionalni ravni v območju severnega Sredozemlja;
 • Izraba rezultatov projektov programa Interreg Mediteran; 
 • Okrepljene sposobnosti javnih organov za oblikovanje javnih politik in strateško načrtovanje;
 • Oblikovani strateških projektov s pristopom od zgoraj navzdol;
 • Krepitev sposobnosti javnih organov za učinkovito izvajanje evropskih in nacionalnih programov financiranja; 
 • Strukturiran dialog in komplementarnost z drugimi programi evropskega teritorialnega sodelovanja in ostalimi pobudami sodelovanja v Sredozemlju; 
 • Okrepljeno sodelovanje z južno sredozemsko obalo. 

Sredstva za izvedbo projekta: 7 milijonov evrov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Trajanje projekta: julij 2017–april 2022.