Skoči do osrednje vsebine

Oktober - mesec požarne varnosti v letu 2021

Ilustracija prikazuje požar med potresom.
V letu 2021 je tema projekta požarna varnost v povezavi s potresom, ki poteka pod sloganom Po potresu lahko tudi zagori!

Po potresu lahko tudi zagori!

Oktober je mesec požarne varnosti. V tradicionalnem projektu, v katerem sodelujejo Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Gasilska zveza Slovenije, Slovensko združenje za požarno varstvo ter Združenje slovenskih poklicnih gasilcev, potekajo preventivne aktivnosti s področja požarne varnosti za različne ciljne skupine. 

V letu 2021 je tema projekta požarna varnost v povezavi s potresom, ki poteka pod sloganom Po potresu lahko tudi zagori! Aktivnosti v projektu se dopolnjujejo z aktivnostmi, ki potekajo v letih 2020 in 2021 v okviru evropskega projekta praktična vaja civilne zaščite #SIQUAKE2020. Na ta način se želi izpostavljeno problematiko predstaviti čim širši populaciji.

Potresov ne moremo preprečiti, lahko pa se nanje pripravimo. Požar pogosto nastane kot posledica potresa, število žrtev zaradi požara je lahko večje kot zaradi potresa. Z ustreznimi preventivnimi ukrepi ter ukrepi osebne in vzajemne zaščite se lahko prepreči nastanek požarov ob potresu oziroma se zmanjšajo njihove posledice.   

Namen projekta

Namen projekta je seznaniti prebivalce, da je požar možen pojav po potresu, predvsem pa predstaviti ukrepe, kako se ustrezno pripraviti na potres, kako ravnati med njim in po njem ter kako ustrezno ukrepati ob požaru, ki nastane kot posledica potresa. Ob upoštevanju preventivnih ukrepov ter ustreznih ukrepov pred potresom, med njim in po njem lahko prebivalci sami zmanjšajo možnost za nastanek požara ali preprečijo dodatno škodo zaradi požara.

Z namenom ozaveščanja čim večjega števila ljudi so bile pripravljene vsebine za različne ciljne skupine: otroke, odrasle, osebe s posebnimi potrebami (slepe, slabovidne, gluhe, naglušne).

Za širšo javnost so objavljena gradiva na spletnih straneh vseh sodelujočih v projektu in na gov.si. Dostop do vsebin bo možen tudi preko digitalnega spletnega oglaševanja (banner). Tema bo oglaševana na avtobusih javnega potniškega prometa v Ljubljani, Mariboru, Novem mestu, Kopru in Kranju ter tako na nevsiljiv način predstavljena udeležencem javnega prometa v vozilih, potnikom javnega potniškega prometa in mimoidočim.

Dostop do informacij o projektu

Posameznim ciljnim skupinam bo tema dostopna preko radijskih oglasov in televizijskih telopov na radijskih in televizijskih postajah. V telop je vključen tudi slovenski znakovni jezik, ki je osnovni jezik sporazumevanja med gluhimi. Za komunikacijo s slabovidnimi osebami je bila pripravljena zgibanka v prilagojeni pisavi.

S pripravo različnih gradiv je tema približana različnim starostnim skupinam otrok in mladostnikov. Za najmlajše bodo objavljeni prispevki v otroških revijah Ciciban, Zmajček in Mavrica, za šolsko mladino so pripravljena gradiva za celotno populacijo, posebej so izdelana didaktična gradiva za učence 7. razredov osnovnih šol in maturante srednjih šol. 

Za strokovno javnost bo organiziran posvet, na spletnih straneh pa bodo objavljena gradiva.

Zavedati se je treba, da je preventivno delovanje zelo pomembno in da lahko z ustreznim in pravočasnim ravnanjem preprečimo marsikatero nesrečo ali zmanjšamo njene posledice. Strokovna javnost se mora zavedati svoje odgovornosti in temu primerno ukrepati. S preventivnimi ukrepi je treba seznaniti družinske člane, posebno pozornost pa je treba nameniti otrokom, starejšim, gluhim in naglušnim, slepim in slabovidnim, gluhoslepim in gibalno oviranim osebam.

Tiskovine

Didaktične igre in prispevki v mladinskem tisku