Skoči do osrednje vsebine

Okrepitev izobraževanja ter usposabljanja zaporskega osebja

Logotip Evropske unije
Uprava RS za Izvrševanje kazenskih sankcij je uspešno kandidirala za financiranje projekta »Okrepitev izobraževanja ter usposabljanja zaporskega osebja« v okviru programa Evropske komisije za podporo strukturnim reformam za leto 2021.

Program je namenjen financiranju pomoči vsem državam članicam pri pripravah, izvajanju, komuniciranju in izobraževanju o strukturnih reformah, ki jih že izvajajo ali jih imajo v načrtih.

Projekt se v celoti financira iz programa Evropske komisije in bo potekal dve leti. Izvedba projekta bo imela pozitiven vpliv za celotno delovanje zaporskega sistema. V vodenje projekta je vključen tudi Svet Evrope, ki je z Evropsko komisijo podpisal dogovor o izvajanju.

Projekt »Okrepitev izobraževanja ter usposabljanja zaporskega osebja« zajema pripravo strokovnih podlag za ustanovitev Akademije za izobraževanje in usposabljanje zaposlenih v zaporskem sistemu in za ustanovitev raziskovalnega centra za področje izvrševanja kazenskih sankcij, ki bo prispeval k strokovnim analizam procesov v zaporih ter pripravo strokovnih podlag za akreditacijo višješolskega programa za pravosodnega policista in dokvalifikacijo strokovnega osebja ter pripravo modela za oceno potreb in tveganj za zaprte osebe, ki bo omogočal še bolj poglobljeno strokovno obravnavo zaprtih oseb.