Skoči do osrednje vsebine

Da bi bila Evropa najboljša v tem, kar počne, mora vlagati v obetajoče in strateške tehnologije, kakršne se na primer uporabljajo v napredni proizvodnji in mikroelektroniki. Vendar zgolj financiranje iz javnih sredstev ni dovolj: EU mora spodbuditi podjetja, da več vlagala v raziskave in se usmerila na področja, kjer lahko v sodelovanju z javnim sektorjem spodbudijo inovacije.

Večja inovativnost, učinkovitost in konkurenčnost podjetjem prinašajo koristi. Po drugi strani pa se s tem odpirajo nova delovna mesta in priložnosti na trgih. Vsak evro, ki ga vloži EU, ustvari približno 13 EUR dodane vrednosti za podjetje. S povečanjem naložb za nadaljnje 3% BDP do leta 2020 bi se
ustvarilo kar 3,7 milijona novih delovnih mest.

Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT)

(Information and Communication Technologies)

Kot generične tehnologije bodo IKT prisotne v mnogih področjh Obzorja 2020. Zato smo pripravili poseben vodič (pdf), ki bo v pomoč potencialnim prijaviteljem, da najdejo ustrezne teme, povezane z IKT, v različnih delih Obzorja 2020. Vsebinsko bo tematski sklop IKT v okviru 2. stebra Obzorja 2020 za vodilno vlogo industrijskih tehnologij pokrival naslednja področja:

 • nova generacija komponent in sistemov
 • napredno računalništvo in računalništvo v oblaku
 • internet prihodnosti
 • tehnologije za vsebine in upravljanje informacij
 • robotika in avtonomni sistemi
 • mikro- in nano-elektronika, fotonika

Delovni program bo vključeval tudi presečne tematike med naštetimi področji, horizontalne tematike in mednarodne aktivnosti.

Delovni program: Information and communication Technologies (.pdf)

Napoved Delovnega programa Obzorja Evropa za digitalizacijo, industrijo in vesolje 2021-2022 (.pdf)

Pomembne tematske informacije:

Slovenija v programu IKT Obzorje 2020 (.pdf)

Pomembne tematske spletne povezave:

Zgodba o uspehu: Christoffer Winquist, ICEYE, Finska

Digitalna agenda za Evropo

Mednarodna mreža NCP: Ideal-ist

Nanotehnologija, napredni materiali in napredna proizvodnja in procesi (NMPB)

(Nanotechnologies, Advanced Materials, Biotechnology and Advanced Manufacturing and Processing)

Delovni program zajema naslednje sklope:

 • Nanotehnologije, napredni materiali in podpora ključnim omogočitvenim tehnologijam
 • Biotehnologija
 • Tovarne prihodnosti (javno–zasebno partnerstvo)
 • Energijsko učinkovite stavbe (javno–zasebno partnerstvo)
 • Trajnostne procesne industrije (javno–zasebno partnerstvo)

Delovni program za 2018-2020: Nanotechnologies, Advanced Materials, Biotechnology and Advanced Manufacturing and Processing (pdf)

Pomembne tematske spletne povezave:

Mednarodna mreža NCP – NMPTeAm

Javno zasebno partnerstvo - Public Private Partnerships in research (PPP)

Vesolje

(Space)

Raziskave vesolja so v Obzorju 2020 vključene v sklop "Vodilni položaj industrije".  Glavni cilj  je spodbujanje stroškovno učinkovite, konkurenčne in inovativne vesoljske industrije (vključno z MSP) in raziskovalne skupnosti za razvoj in izkoriščanje vesoljske infrastrukture za podporo bodočih politik in družbenih potreb unije.

Glavni izzivi delovnega programa so:

 • evropski globalni satelitski navigacijski sistem (EGNSS) in satelitski sistem za opazovanje Zemlje (Copernicus);
 • zaščita vesoljske infrastrukture ter zlasti vzpostavitev Sistema za nadzor in sledenje v vesolju (SST) na evropski ravni;
 • podpora industriji EU za ohranjanje in krepitev konkurenčnosti in njeno vrednostno verigo na globalnem trgu;
 • zagotoviti, da bodo evropske naložbe v vesoljsko infrastrukturo v korist državljanov in  podporo evropske vesoljske znanosti;
 • krepitev položaja Evrope kot privlačnega partnerja v mednarodnih partnerstvih za vesoljsko znanost in raziskovanje.

Delovni program: Space (pdf)

Pomembne tematske spletne povezave:

Mednarodna mreža NCP: COSMOS2020

Obveščanje:
Na "Informacije Obzorje 2020 – Vesolje" (približno enkrat mesečno po elektronski pošti) se lahko prijavite na elektronski naslov: ivan.skubic@gov.si 

Dostop do tveganega kapitala (ARF)

(Access to risk finance)

Vsebinsko je družben izziv tega dela programa usmerjen v pomoč podjetniškemu sektorju s področja raziskav in razvoja pri dostopu do ustreznih finančnih virov v obliki različnih instrumentov finančnega inženiringa, kot so npr. krediti, garancije, pogarancije, lastniško in navidezno lastniško financiranje itd.  

Področje bo vsebinsko pokrivalo:

 • posamezne finančne instrumente s področja dolžniškega in lastniškega financiranja,
 • zunanje strokovno znanje in izkušnje,
 • študije.

Delovni program za obdobje 2018-2020: Access to risk finance (pdf)

Pomembne tematske spletne povezave:

SPS - Slovenski podjetniški sklad

Tvoja Evropa - Dostop do financiranja EU

EIB - European Investment Bank

EIF - European Investment Fund

Inovacije v malih in srednjevelikih podjetjih (SME)

(Innovation in SMEs)

V okviru Evropskega okvirnega programa Obzorja 2020 je cilj doseči 20 % udeležbo s strani malih in srednje velikih podjetij (MSP). To pomeni, da bi v okviru temeljnih stebrov Vodilni položaj v industriji in kompetenčni okvirni programi ter Družbeni izzivi, MSP črpala več kot 8,5 MRD EUR. Pomemben del tega cilja se bo predvidoma doseglo z oblikovanjem posebnega inštrumenta samo za MSP. Instrument bo pokrival več področij v okviru obeh temeljnih stebrov.
Delovni program Innovation in SMEs predvideva tudi oblikovanje specifičnih inštrumentov z namenom spodbujanja inovativnosti v MSP, ki vključujejo sodelovanje različnih entitet na nacionalnem in EU nivoju (npr. nacionalni uradi za intelektualno lastnino, evropska podjetniška mreža (EEN), specializirane agencije ipd.).
 

Delovni program za obdobje 2018-2020: Innovation in SMEs (pdf)

Pomembne tematske spletne povezave:

Mala in srednje velika podjetja v Obzorju 2020 (SME Instrument)

Factsheet: SMEs in Horizon 2020