Skoči do osrednje vsebine

S programom Obzorje 2020 se bo okrepil vodilni položaj EU v znanosti, kar bo pritegnilo najboljše strokovnjake ter pomagalo znanstvenikom pri sodelovanju in izmenjavi zamisli po vsej Evropi. Nadarjenim ljudem in inovativnim podjetjem bo pomagal spodbujati konkurenčnost Evrope, s tem pa bo prispeval k nastanku delovnih mest in višjemu življenjskemu standardu v korist vseh.

Evropski raziskovalni svet (ERC)

(European research council 2020)

Evropska komisija je ustanovila Evropski raziskovalni svet (ERC) leta 2006. Novo institucijo upravljajo znanstveniki in glavni cilj ERC je privlačno in dolgoročno financiranje odličnih raziskovalcev in njihovih raziskovalnih skupin za izvajanje prelomnih in tveganih raziskav, ki obljubljajo nova temeljna spoznanja. Raziskave, ki jih financira ERC, naj bi vodile k napredku obstoječega znanja in k postavitvi jasnih ciljev za temeljne raziskave v Evropi. Znanstvena odličnost je edini kriterij za podeljevanje finančnih sredstev. Evalvacijo ERC prijav izvajajo "peer-review" paneli. Prijave so lahko iz vseh znanstvenih področij. Prijavitelj ali prijaviteljica je lahko v času prijave kjerkoli po svetu, zavezati pa se mora, da bo ERC projekt izvajal(-a) na eni izmed evropskih institucij. Cilj ERC je tudi izboljšanje kariernih možnosti in neodvisnosti raziskovalcev v začetnih stopnjah kariere.

 • ERC vsako leto objavi Delovni program ERC, ki je podlaga za naslednje raziskovalne razpise v tekočem letu:
  • ERC razpis za začetek samostojne poti raziskovalca ali raziskovalke (2-7 let po prejemu doktorskega naziva) - Starting Grant
  • ERC razpis za utrjevanje samostojne poti raziskovalca ali raziskovalke (7-12 let po prejemu doktorskega naziva) - Consolidator Grant
  • ERC razpis za uveljavljenega raziskovalca ali raziskovalko - Advanced Grant
  • ERC razpis za sinergijske projekte, pri katerih koordinirano sodelujejo 2-4 vodilni raziskovalci - Synergy Grant

Delovni program European research council 2020 

Pomembne tematske informacije:

Uvod v ERC

ERC 2021 paneli

Nasveti za prijavo ERC PoC

Nasveti za ERC intervju

Priprava projektne pogodbe in vključevanje zunanje podpore pri izvajanju projekta

Primer finančnega periodičnega poročila

Stroški dela in vodenje časovnic - predstavitev

Evropska noč raziskovalcev 2020 - predstavitev ERC in razpisov 2021 s pričevanji slovenskih dobitnikov na spletnih dogodkih 28.10. in 3.11.

Sklepanje amandmajev k ERC pogodbi v času COVID-19

Predstavitev raziskav dr. Marte Verginella v okviru ERC projekta EIRENE; Ženske pogosto niso zajete v vojnih in povojnih študijah. Vendar pa imajo pomembno vlogo ugotavlja vodja ERC projekta dr. Marta Verginella s Filozofske fakultet Univerze v Ljubljani.

ERC učilnica - serija 7 posnetkov o vseh korakih uspešne ERC prijave

ERC delavnica, 10. december 2020

Slovenski dobitniki ERC projektov

Uspešnost Slovenije na razpisih ERC (Obzorje 2020)

Pomembne tematske spletne povezave:

ERC - European Research Council

Predstavitev izbranih ERC projektov v stripu

Prihodnje in nastajajoče tehnologije (FET)

(Future and Emerging Technologies)

Poseben cilj programa je spodbujanje radikalnih novih tehnologij z raziskovanjem novih zamisli z visokim tveganjem, ki temeljijo na znanstveni podlagi. Prihodnje in nastajajoče tehnologije spodbujajo raziskave, ki presegajo znane, uveljavljene in splošno znane prakse ter novo in prodorno razmišljanje, da bi odprle možnosti za zmogljive nove tehnologije, ki se lahko razvijejo v vodilne tehnološke in intelektualne paradigme za naslednja desetletja.

Program bo realiziran preko treh vrste dejavnosti:

 • FET Open: posamezni raziskovalni projekti, spodbujanje novih zamisli. Ta steber podpira velik nabor visoko tvegane vizionarske znanosti in tehnoloških sodelovanj v raziskovalnih projektih s pristopom od spodaj navzgor. Predstavljal bo 40% celotnega proračuna za FET v programu Obzorje 2020. V zvezi z naravo ali namenom tehnologij, ki so predvidene, je v celoti neobvezujoč in pokriva vsa tehnološka področja. Cilj je pritegniti nove, potencialne akterje na področju raziskav in inovacij, kot so mladi raziskovalci in visokotehnološka mala in srednja podjetja.
 • FET Proactive: raziskovalne skupine, spodbujanje novih tem in skupnosti. Ta steber redno odpira pozive za številne visoko tvegane in potencialno visoke inovativne teme. Predstavlja korak stran od sodelovanja med majhnim številom raziskovalcev in korak k grozdu projektov, od katerih vsak obravnava vidike raziskovalne teme in si izmenjuje rezultate.
 • FET Flagships: skupne raziskave. Ta steber se dotika velikih interdisciplinarnih znanstvenih in tehnoloških izzivov. Vključuje raziskovalne pobude, ki so znanstveno naravnane, obsežne, multidisciplinarne in stremijo k skupnemu vizionarskemu cilju. Vse to zahteva sodelovanje in partnerstvo med številnimi disciplinami, skupnostmi in programi.

Delovni program za obodje 2018-2020: Future and emerging Technologies (pdf)

Ukrepi Marie Sklodowska Curie (MSCA)

(Marie Sklodowska Curie Actions)

Ukrepi Marie Sklodowska Curie so program za razvoj človeških virov v znanosti, za razvoj raziskovalnega in inovativnega dela ter za povečanje strokovnih kompetenc raziskovalcev. Posamezne dejavnosti ali sheme programa zagotavljajo visokokvalitetno raziskovalni in inovativno usposabljanje, privlačne znanstvene kariere, priložnosti za izmenjavo znanja s pomočjo čezmejne ali medsektorske mobilnosti raziskovalcev, z namenom, da bodo kar najbolje usposobljeni za odzive na sedanje in bodoče družbene izzive. Namenjene so raziskovalcem na vseh področjih znanstvenega dela, iz vseh držav sveta, v vseh obdobjih njihovih raziskovalnih ali inovacijskih karier.

Delovni program obsega sheme sodelovanja:

 • Marie Sklodowska Curie inovativne mreže za usposabljanje raziskovalcev  (MSCA Innovative Training Networks - ITN);
 • Marie Sklodowska Curie individualne štipendije (MSCA Individual Fellowships - IF);
 • Marie Sklodowska Curie izmenjava raziskovalnega in inovacijskega osebja (MSCA Research and Innovation Staff Exchange - RISE);
 • Marie Sklodowska Curie sofinanciranje regionalnih, nacionalnih in mednarodnih programov (MSCA Co-funding of regional, national and international programmes - COFUND);
 • Evropska noč raziskovalcev.

Delovni program: Marie Sklodowska Curie Actions (pdf)

Pomembne tematske spletne povezave:

Mednarodna mreža NKO - Net4Mobility

EURAXESS

EURAXESS Slovenia

Evropske raziskovalne infrastrukture (ERI)

(European research infrastructures - including e-Infrastructures)

Raziskovalna infrastruktura so zmogljivosti, sredstva in storitve, ki jih raziskovalne skupnosti uporabljajo za izvajanje vrhunskih raziskav in pospeševanje inovacij na svojih področjih. Raziskovalne infrastrukture imajo vse večjo vlogo pri napredku znanja in tehnologij. Delovni program Evropske raziskovalne infrastrukture, vključno z e-infrastrukturo, vsebuje v okviru Obzorja 2020 naslednja področja:

 • Razvoj novih raziskovalnih infrastruktur: Cilj je podpreti izgradnjo, dolgoročno stabilnost in učinkovito delovanje raziskovalnih infrastruktur, identificiranih s strani Evropskega strateškega foruma za raziskovalne infrastrukture (ESFRI) kot tudi drugih vrhunskih raziskovalnih infrastruktur, ki bodo Evropi pomagale odgovoriti na velike izzive v znanosti, industriji in družbi.
 • Povezovanje raziskovalnih infrastruktur:  Na področju povezovanja evropskih raziskovalnih infrastruktur se želi omogočiti dostop do  ključnih nacionalnih in regionalnih raziskovalnih infrastruktur vsem evropskim raziskovalcem,  tako raziskovalcem iz univerzitetnega okolja kot raziskovalcem iz gospodarstva, ter s tem zagotoviti optimalno uporabo in skupni razvoj raziskovalnih infrastruktur.
 • E-infrastrukture: Aktivnosti na področju e-infrastrukture bodo usmerjene v upravljanje z obsežnimi podatkovnimi zbirkami, e-infrastrukturi za odprti dostop, evropski infrastrukturi visoko zmogljivih računalnikov (HPC), centrom odličnosti za računalniške aplikacije, mreži centrom z visoko zmogljivimi računalniki (HPC) za mala in srednje velika podjetja, raziskovalni mreži GEANT in e-infrastrukturam za virtualna raziskovalna okolja.
 • Podpora inovacijam, človeškim virom in mednarodnemu sodelovanju: Aktivnosti bodo usmerjene na spodbujanje inovacijskega potenciala in razvoju človeških virov raziskovalnih infrastruktur, predvsem na področjih, kjer se zahtevajo nova znanja. V okviru tega področja je velik poudarek tudi na mednarodnemu sodelovanju raziskovalnih infrastruktur.

Delovni program 2018-2020: European research infrastructures (including e-Infrastructures) (pdf)

Pomembne tematske spletne povezave:

ESFRI

CERIC