GOV.SI

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Raziskave in inovacije so ključnega pomena za napredek gospodarstva, zato je treba sprejeti ukrepe, s katerimi bo zagotovljeno približevanje in izboljšanje inovacisjkih dosežkov vseh držav članic. Izkoriščanje potenciala talentov v Evropi in kar največje povečanje in porazdelitev koristi inovacij po vsej Uniji je torej najboljši način, da se okrepi konkurenčnost Evrope in njeno spodobnost reševanja družbenih izzivov v prihodnosti. Poleg treh stebrov (Odlična znanost, Vodilni položaj v industriji in Družbeni izzivi) bodo k temu pripomogli tusi ukrepi v okviru Spodbujanja odličnosti in povečevanja udeležbe, ukrepa Znanost z družbo in za njo, Hitra pot do inovacij, jedrske raziskave za vse državljane in Znanost za politiko - vloga skupnega raziskovalnega središča.