Skoči do osrednje vsebine

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je 24. oktobra 2017 izdala odločitev o podpori projekta izgradnje »Obvoznica Krško na odseku stari krški most (LC Krški most–Vrbina) do krožišča pri TC Krško na G1-5/0336 v km 2,600«. Projekt, katerega investicijska vrednost znašala 14,3 milijona evra, je del Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 in je bil v višini 8,7 milijonov evrov sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Naložba je zajemala rekonstrukcijo lokalne ceste Krško–Vrbina v dolžini približno 1.100 metrov, gradnjo mostu čez Savo dolžine okvirno 297 metrov, gradnjo križišča na desnem bregu Save in novogradnjo obvoznice Žadovinek. Gre za del glavne ceste, ki je potekal skozi središče Krškega in deli mesto na dva dela. Gradbena dela so zaključena in cesta je bila predana prometu v decembru 2019. Cilj projekta je, da se je tranzitni promet v smeri sever–jug preusmeril na obvoznico in s tem zagotovil varnejšo prometno povezavo, skrajšal potovalne čase in izboljšal stanje okolja v naselju.

Naložba je z izboljšanjem prometne infrastrukture omogočila krajše potovalne čase, nižje stroške transporta, boljšo dostopnost in povezanost regijskih ter občinskih središč z infrastrukturo TEN-T in s tem povečanje konkurenčnosti območja.

Prikaz faz izgradnje | Avtor: DRSI