Skoči do osrednje vsebine

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je 24. oktobra 2017 izdala odločitev o podpori projekta izgradnje »Obvoznica Krško na odseku stari krški most (LC Krški most–Vrbina) do krožišča pri TC Krško na G1-5/0336 v km 2,600«. Projekt, katerega investicijska vrednost znaša 14,3 milijona evra, je del Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 in bo v višini 8,7 milijonov evrov sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Naložba zajema rekonstrukcijo lokalne ceste Krško–Vrbina v dolžini približno 1.100 metrov, gradnjo mostu čez Savo dolžine okvirno 297 metrov, gradnjo križišča na desnem bregu Save in novogradnjo obvoznice Žadovinek. Gre za del glavne ceste, ki sedaj poteka skozi središče Krškega in deli mesto na dva dela. Gradbena dela so zaključena in cesta je predana prometu v decembru 2019. Cilj projekta je, da se bo tranzitni promet v smeri sever–jug preusmeri na obvoznico in s tem zagotovi varnejšo prometno povezavo, skrajša potovalne čase in izboljša stanje okolja v naselju.

Naložba bo z izboljšanjem prometne infrastrukture omogočila krajše potovalne čase, nižje stroške transporta, boljšo dostopnost in povezanost regijskih ter občinskih središč z infrastrukturo TEN-T in s tem povečanje konkurenčnosti območja.

Prikaz faz izgradnje | Avtor DRSI

Iskalnik