Skoči do osrednje vsebine

Projekt Praktična vaja civilne zaščite, #SIQUAKE2020

Slovenija je država s srednjo potresno nevarnostjo, pri čemer so učinki potresa lahko zelo veliki zaradi razmeroma plitvih žarišč potresa, precej visoke ranljivosti zaradi potresno neodpornih stavb in visoke stopnje ogroženosti, ki izhaja iz razmerja med mogočimi posledicami potresa in zmožnostjo države za odziv. Pas večje potresne nevarnosti z intenziteto VIII po Evropski potresni lestvici (EMS) poteka od severozahoda proti osrednjemu delu Slovenije in jugu ter jugovzhodu države. V tem območju, ki pokriva več kot polovico ozemlja in vključuje okrog 53 - odstotkov prebivalstva Slovenije, bi potres imel lahko velike posledice, zato je potrebna krepitev ukrepov preventive, pripravljenosti in odziva v primeru potresa.

Namen projekta

Namen projekta je povečati pripravljenost in sposobnost odzivanja celotnega sistema zaščite, reševanja in pomoči v Sloveniji ter mehanizma Unije na področju civilne zaščite v primeru velikega potresa, ki prizadene osrednjo Slovenijo.

Cilj projekta

Glavni cilji projekta so:

  • priprava in izvedba različnih dogodkov: vaje, delavnice in usposabljanja z različnimi deležniki in na različnih ravneh, tako na lokalni, regijski in državni ravni kot na ravni Evropske unije,
  • priprava smernic za tovrstna usposabljanja in vaje za druge države članice Evropske unije,
  • preizkus in nadgradnja: državnega načrta zaščite in reševanja ob potresu, postopkovnika za sprejem mednarodne pomoči v Republiki Sloveniji, enotnega sistema vodenja in usklajevanje ukrepanja ob večjih nesrečah (SVOD),
  • izvedba ozaveščanja prebivalstva in usposabljanje ter opremljanje sil zaščite, reševanja in pomoči.

Opis projekta

Projekt poteka s podporo mehanizma Unije na področju civilne zaščite.

 Projekt se izvaja med leti 2019 in 2021.