Skoči do osrednje vsebine

Drugi tir Divača-Koper: gradnja tunelov T1-T7

Gradnja 7 tunelov (od T1 do T7), od tega 16,671 km glavnih cevi in 12,712 km servisnih cevi. V projektu je vključeno tudi projektno vodenje, ki poleg notranjih stroškov projektnega podjetja in inženiringa obsega še gradbeni nadzor in monitoringe vezane na okoljsko zakonodajo.

Enotirna železniška proga Divača–Koper predstavlja ozko grlo na Sredozemskem in Baltsko-jadranskem koridorju jedrnega TEN-T omrežja, ki ovira dostop tovora do koprskega pristanišča. Projekt je del globalnega projekta, ki obravnava gradnjo novega drugega tira Divača–Koper, da bi izboljšali zmogljivosti, varnost in zanesljivost železniške proge, pa tudi povečali potovalno hitrost. Predmet sofinanciranja programa IPE so predori T1, T2, T3, T4, T5, T6 in T7. Z dokončanjem celotnega projekta se bo skrajšala potovalna razdalja iz 44,3 na 27 km in povečala potovalna hitrost iz 75 na 100 km/h oziroma do 160 km/h za vlake v potniškem prometu. To bo povzročilo znatno skrajšanje potovalnih časov iz 43-48 na 15-21 minut. Z izgradnjo novega drugega tira bo tudi znatno povečana zmogljivost železniške proge Divača–Koper iz 90 na približno 220 vlakov na dan.