Skoči do osrednje vsebine

Nadgradnja železniške proge Zidani Most - Celje

Predmet projekta je izvedba nadgradnje železniške proge na odseku Zidani Most–Celje v dolžini 26,2 km.

V sklopu projekta je predvidena izvedba nadgradnje treh odsekov železniške proge (Zidani Most–Rimske Toplice, Rimske Toplice–Laško in Laško–Celje), izvedba nadgradnje treh železniških postaj (Celje potniška in tovorna, Laško in Rimske Toplice), gradnja novih peronov na postajah in izvennivojskih dostopov za potnike na peron,  ukinitev nivojskih prehodov na postajah Rimske Toplice in Laško ter ukinitev treh nivojskih prehodov na odseku Rimske Toplice-Laško, gradnja novih podvozov ter povezovalnih cest, gradnja novega cestnega mostu čez Savinjo, postavitev cca. 3,5 km novih protihrupnih ograj, nadgradnja signalnovarnostnih in telekomunikacijskih naprav ter prilagditev ERTMS/ETCS.