Skoči do osrednje vsebine

Nacionalni kompetenčni centri EuroHPC - EUROCC

Ministrstvo za javno upravo je partner v slovenskem konzorciju desetih projektnih partnerjev iz Sloveni-je, ki tvorijo mednarodni konzorcij 36 partnerjev. Konzorcij je v Okvirnem programu za raziskave in ino-vacije Obzorje 2020 uspešno kandidiral s projektom »National Competence Centers in the framework of EuroHPC’ — ‘EUROCC’« (v nadaljevanju: projekt EUROCC).

Cilj projekta je ustanovitev nacionalnih kompetenčnih centrov HPC v državah članicah EU in sodelujočih državah Euro HPC JU.

V Sloveniji v sklopu Slovenskega nacionalnega superračunalniškega omrežja SLING deluje nacionalni kompetenčni center HPC – EuroCC@SLING, katerega naloga je spodbujanje uporabe superračunalniških zmogljivosti za potrebe raziskav v znanosti in industriji, na akademskem področju ter pri zagotavljanju javnih storitev, predvsem prek dviga nivoja znanja uporabnikov in splošnega zavedanja, kakšne so prednosti uporabe tovrstne tehnologije.

Ministrstvo za javno upravo sodeluje v projektu predvsem na področju spodbujanja in promocije glede možnosti uporabe in deljenja tehnologije visokozmogljivega računalništva (HPC) v okviru državne uprave. V povezavi z državnim računalniškim oblakom (DRO) bomo platformo »BigData« na EuroHPC uvedli kot storitev za zainteresirana ministrstva in pristojne organe na način, ki bo tehnološko centraliziran, vendar razdeljen po domeni podatkovnih raziskav.

V okviru aktivnosti projekta se bodo predstavniki ministrstev in organov v sestavi seznanili z možnostmi, ki jih nudi EuroHPC infrastruktura, zainteresirani analitiki pa se bodo usposobili za uporabo visoko zmogljive računalniške infrastrukture. Dobrobit bo tudi v tem, da se za reševanje problemov, ki potrebujejo visokozmogljive vire procesnih, pomnilniških in shranjevalnih kapacitet ne bo potrebno nabavljati strojne opreme, ampak se bo infrastruktura teh storitev uporabljala znotraj omrežja EuroHPC ne glede na to, ali so kapacitete nameščene v okviru mreže SLING ali izven, se pravi v drugih evropskih centrih.

Projekt EUROCC je prejel sredstva iz programa Evropske unije za raziskave in inovacije Obzorje 2020 na podlagi sporazuma o dodelitvi sredstev št. 951732.