Skoči do osrednje vsebine

Modernizacija sistema podpore uporabnikov (MSPU)

S projektom bomo pripravili pogoje za uspešno poenotenje delovnega okolja uporabnikov, zagotovili strojno opremo za uporabnike, ki jih bomo migrirali na novo delovno okolje, vpeljali sistem za nadzor nad stanjem licenc ter vzpostavili bazo znanja za EKC.

Z realizacijo projekta pričakujemo, da bomo vzpostavili enotno delovno okolje, ki ga bomo lažje upravljali ter vsem uporabnikom centraliziranih državnih organov zagotovili enako uporabniško izkušnjo. Z zamenjavo iztrošene strojne opreme bomo zagotovili ustrezno delovanje enotnega delovnega okolja, kar vodi do manj aktivnosti informatikov, ki nudijo podporo uporabnikom. S tem bomo zmanjšali preobremenjenost in stres na delovnem mestu tako informatikov kot uporabnikov. Z enotnim delovnim okoljem se bomo lahko bolj posvetili optimizaciji in standardizaciji nudenja podpore. Tako bomo dosegli manjšo obremenjenost informatikov in boljšo uporabniško izkušnjo.

S projektom bomo vpeljali sistem za nadzor skladnosti stanja licenc z licenčnimi politikami. Sistem nas bo opozarjal, kdaj smo prelicencirani, podlicencirani ali neustrezno licencirani ter kakšne licence potrebujemo, da bomo skladni z licenčno politiko ponudnikov licenc. Zaradi nadzora nad stanjem licenc pričakujemo prihranke na področju licenc.

Cilji projekta so

  • vzpostaviti enotno delovno okolje uporabnikov,
  • vzpostaviti optimizirano in standardizirano podporo uporabnikom,
  • vzpostaviti nadzor nad licenčnim stanjem v organizaciji.
  • vzpostaviti sistem samoizobraževanja za uporabnike,
  • vzpostaviti bazo znanja za EKC.

Časovni načrt izvedbe projekta

  • Leto 2022: priprava in potrditev investicijske dokumentacije, uvrstitev projekta v Načrt razvojnih programov, priprava in potrditev zagonskega elaborata projekta, zapolnitev delovnih mest za izvedbo projekta, priprava tehničnih specifikacij in izdelava dokumentacije za javno naročilo za vzpostavitev sistema za nadzor licenc, nakup in dobava namenske licenčne programske opreme, vzpostavitev sistema za nadzor licenc, priprava enotnega delovnega okolja, priprava na prehod na novo delovno okolje, izvajanje izobraževanj in usposabljanj. 
  • Leto 2023: vključevanje ponudnikov v sistem nadzora licenc, vzdrževanje, dograjevanje in upravljanje sistema nadzora licenc, izvajanje izobraževanj in usposabljanj, nakup strojne opreme, izvedba prehoda na enotno delovno okolje. 
  • Leto 2024: vključevanje ponudnikov v sistem nadzora licenc, vzdrževanje, dograjevanje in upravljanje sistema nadzora licenc, izvajanje izobraževanj in usposabljanj, izvedba prehoda na enotno delovno okolje in vzdrževanje enotnega delovnega okolja. 
  • Leto 2025: vključevanje ponudnikov v sistem nadzora licenc, vzdrževanje, dograjevanje in upravljanje sistema nadzora licenc, izvajanje izobraževanj in usposabljanj, vzdrževanje enotnega delovnega okolja. 
  • Leto 2026: vzdrževanje in upravljanje sistema nadzora licenc, vzdrževanje enotnega delovnega okolja.

* Projekt je usklajen z Strategijo razvoja Slovenije 2030, skladen z nacionalnim Načrtom za okrevanje in odpornost, komponente Digitalna preobrazba javnega sektorja in javne uprave (C2K2) in je del ukrepa Modernizacija digitalnega okolja javne uprave, skladen z Načrtom okrevanja za Evropo, Mehanizmom za okrevanje in odpornost, usklajen z prednostno nalogo Evropske komisije za obdobje 2019-2024.

Skupna vrednost javnih sredstev, namenjenih za izvedbo projekta znaša 5.742.795,06 EUR z vključenim DDV. Prispevek Evropske komisije v okviru Načrta za okrevanje in krepitev odpornosti znaša 4.909.573,00 EUR, nacionalni prispevek krije davek na dodano vrednost, ki znaša 833.222,06 EUR.