Skoči do osrednje vsebine

Model dolgotrajne oskrbe v skupnosti

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Glavni namen projekta je razvoj modela skupnostnih oblik storitev dolgotrajne oskrbe za vse starostne skupine.

Prednostna naložba

Izboljšanje dostopa do cenovno dostopnih, trajnostnih in visokokakovostnih storitev, vključno z zdravstvenimi in socialnimi storitvami splošnega pomena.

Specifični cilj

Pilotno preizkušeni pristopi za boljšo integracijo storitev dolgotrajne oskrbe.

Kratek opis in cilji projekta/operacije

Cilji projekta so:

  • razviti in zagotoviti standardizirano usposabljanje za strokovne sodelavce na enotnih vstopnih točk, da bodo usposobljeni za uporabo novega integriranega orodja za oceno upravičenosti do dolgotrajne oskrbe,
  • organizacija interdisciplinarnega usposabljanja za izvajalce dolgotrajne oskrbe tako v pilotnih okoljih in kot za izbrane izvajalce na razpisu za prilagoditev in preoblikovanje obstoječih mrež institucionalnega varstva ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše,
  • razviti in zagotoviti predlog za standardizirano usposabljanje za neformalne oskrbovalce in prostovoljce v izbranih pilotnih okoljih,
  • sodelovanje pri zunanji evalvaciji rešitev, mehanizmov in orodij v pilotnih okoljih z izbranimi izvajalci,
  • koordiniranje aktivnosti med pilotnimi okolji in vzpostavitev informacijske podpore za sistemsko izvajanje dolgotrajne oskrbe in vzpostavitev informacijske podpore za preoblikovanje obstoječe mreže institucionalnega varstva z vstopom novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov,
  • razvoj in implementacija informacijske podpore procesom na vstopni točki in izmenjave podatkov z deležniki;
  • koordinacija prenosa znanja, izkušenj in dobrih praks pri razvoju novih storitev v okviru preoblikovanja obstoječe mreže institucionalnega varstva z vstopom novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov in
  • diseminacija oz. širjenje informacij, obveščanje in promocija projektnih rezultatov. 
Iskalnik