Skoči do osrednje vsebine

Model dolgotrajne oskrbe v skupnosti

Glavni namen projekta je razvoj modela skupnostnih oblik storitev dolgotrajne oskrbe za vse starostne skupine.

Prednostna naložba

Izboljšanje dostopa do cenovno dostopnih, trajnostnih in visokokakovostnih storitev, vključno z zdravstvenimi in socialnimi storitvami splošnega pomena.

Specifični cilj

Pilotno preizkušeni pristopi za boljšo integracijo storitev dolgotrajne oskrbe.

Kratek opis in cilji projekta/operacije

Cilji projekta so:

  • razviti in zagotoviti standardizirano usposabljanje za strokovne sodelavce na enotnih vstopnih točk, da bodo usposobljeni za uporabo novega integriranega orodja za oceno upravičenosti do dolgotrajne oskrbe,
  • organizacija interdisciplinarnega usposabljanja za izvajalce dolgotrajne oskrbe tako v pilotnih okoljih in kot za izbrane izvajalce na razpisu za prilagoditev in preoblikovanje obstoječih mrež institucionalnega varstva ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše,
  • razviti in zagotoviti predlog za standardizirano usposabljanje za neformalne oskrbovalce in prostovoljce v izbranih pilotnih okoljih,
  • sodelovanje pri zunanji evalvaciji rešitev, mehanizmov in orodij v pilotnih okoljih z izbranimi izvajalci,
  • koordiniranje aktivnosti med pilotnimi okolji in vzpostavitev informacijske podpore za sistemsko izvajanje dolgotrajne oskrbe in vzpostavitev informacijske podpore za preoblikovanje obstoječe mreže institucionalnega varstva z vstopom novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov,
  • razvoj in implementacija informacijske podpore procesom na vstopni točki in izmenjave podatkov z deležniki;
  • koordinacija prenosa znanja, izkušenj in dobrih praks pri razvoju novih storitev v okviru preoblikovanja obstoječe mreže institucionalnega varstva z vstopom novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov in
  • diseminacija oz. širjenje informacij, obveščanje in promocija projektnih rezultatov.