Skoči do osrednje vsebine

V projektu »Učinki ukrepov Dežel Padske nižine na kakovost zraka« (LIFE-IP PREPAIR) želimo z usklajenimi ukrepi za zagotavljanje kakovosti zraka spodbuditi tako proizvodnjo in porabo, ki lahko dejansko vplivata na zmanjšanje ravni onesnaževal v zraku in zvišata kakovost življenja.

Zaradi goste poselitve, močne industrije in kmetijstva ter gostega prometa je območje Padske nižine z vidika kakovosti zraka močno obremenjeno, onesnažene zračne mase pa imajo vpliv tudi na kakovost zraka v Sloveniji, še posebej to velja za JZ del. Ker problem onesnaženja zraka v Padski nižini presega regionalne meje, je potreben medregionalen pristop.

Izboljšana kakovost zraka na območju Padske nižine bo vplivala tudi na kakovost zraka v Sloveniji, obenem pa bo možno oceniti, kako izpusti onesnaževal ter izvedeni ukrepi v Padski nižini vplivajo na kakovost zraka pri nas.

Za posamezna področja so prevideni naslednji ukrepi:

1. Kmetijstvo

Projekt predvideva razvoj skupnega orodja za oceno zmanjšanja izpustov na kmetijah ter spodbujanje razširjanja dobrih praks pri uporabi gnojil. Vzpostavil bo orodje, ki bo kmetom pomagalo optimizirati vnos gnojil z uporabo tehnik z nizkimi izpusti onesnaževal zraka.

2. Biomasa

Izvedba izobraževanj in usposabljanj samozaposlenih na področju oblikovanja, vzdrževanja in nadzora delovanja domačih naprav za ogrevanje z lesno biomaso ter ozaveščanje prebivalcev o dobrih praksah. Cilj je optimizirati lokalno dobavno verigo za biomaso.

3. Prevozi

Skozi Padsko nižino potuje ogromno vozil. Na področju prevozov je cilj projekta razviti skupna orodja za podporo javni, električni in kolesarski mobilnosti ter za racionalno upravljanje prevoza blaga, tudi z vzpostavitvijo pilotnih in demonstracijskih mehanizmov.

4. Energijska učinkovitost

Projekt bo pripravil smernice za energetsko učinkovitost v majhnih in srednje velikih podjetjih. Razvil bo celosten pristop za vse udeležene v verigi bivalnih enot in vzpostavil lokalne informacijske točke v podporo javnim organom pri spodbujanju zelenih javnih naročil.

5. Ocenjevanje in spremljanje izpustov

Predvidena je vzpostavitev stalne platforme za izmenjavo podatkov ter spremljanje in ocenjevanje kakovosti zraka v Padski nižini, vključno z vplivi čezmejnega onesnaževanja med Italijo in Slovenijo.

Več na spletni strani projekta: https://www.lifeprepair.eu/?lang=en

Iskalnik