Skoči do osrednje vsebine

V projektu »Učinki ukrepov Dežel Padske nižine na kakovost zraka« (LIFE-IP PREPAIR) želimo z usklajenimi ukrepi za zagotavljanje kakovosti zraka spodbuditi tako proizvodnjo in porabo, ki lahko dejansko vplivata na zmanjšanje ravni onesnaževal v zraku in zvišata kakovost življenja.

Zaradi goste poselitve, močne industrije in kmetijstva ter gostega prometa je območje Padske nižine z vidika kakovosti zraka močno obremenjeno, onesnažene zračne mase pa imajo vpliv tudi na kakovost zraka v Sloveniji, še posebej to velja za JZ del. Ker problem onesnaženja zraka v Padski nižini presega regionalne meje, je potreben medregionalen pristop.

Izboljšana kakovost zraka na območju Padske nižine bo vplivala tudi na kakovost zraka v Sloveniji, obenem pa bo možno oceniti kako izpusti onesnaževal ter izvedeni ukrepi v Padski nižini vplivajo na kakovost zraka pri nas.

Za posamezna področja so prevideni naslednji ukrepi:

  • Kmetijstvo: Projekt predvideva razvoj skupnega orodja za oceno zmanjšanja izpustov na kmetijah ter spodbujanje razširjanja dobrih praks pri uporabi gnojil. Vzpostavil bo orodje, ki bo kmetom pomagalo optimizirati vnos gnojil z uporabo tehnik z nizkimi izpusti onesnaževal zraka.
  • Biomasa: Izvedba izobraževanj in usposabljanj samozaposlenih na področju oblikovanja, vzdrževanja in nadzora delovanja domačih naprav za ogrevanje z lesno biomaso ter ozaveščanje prebivalcev o dobrih praksah. Cilj je optimizirati lokalno dobavno verigo za biomaso.
  • Prevozi: Skozi Padsko nižino potuje ogromno vozil. Na področju prevozov je cilj projekta razviti skupna orodja za podporo javni, električni in kolesarski mobilnosti ter za racionalno upravljanje prevoza blaga, tudi z vzpostavitvijo pilotnih in demonstracijskih mehanizmov.
  • Energijska učinkovitost: Projekt bo pripravil smernice za energetsko učinkovitost v majhnih in srednje velikih podjetjih. Razvil bo celosten pristop za vse udeležene v verigi bivalnih enot in vzpostavil lokalne informacijske točke v podporo javnim organom pri spodbujanju zelenih javnih naročil.
  • Ocenjevanje in spremljanje izpustov: Predvidena je vzpostavitev stalne platforme za izmenjavo podatkov ter spremljanje in ocenjevanje kakovosti zraka v Padski nižini, vključno z vplivi čezmejnega onesnaževanja med Italijo in Slovenijo.

Projekt LIFE-IP PREPAIR se izvaja v okviru centraliziranega programa LIFE. Vrednost celotnega projekta je 16.805.939 EUR, sofinanciranje pa je zagotovljeno s strani Evropske unije v okviru programa LIFE 60%, 40% pa zagotovijo partnerji sami (v primeru ARSO je to Republika Slovenija). V projektu sodeluje 18 projektnih partnerjev (1 iz Slovenije: Agencija Republike Slovenije za okolje in 17 iz Italije: 6 dežel in sicer Emilija – Romanja, ki je tudi vodilni partner, Benečija, Lombardija, Piemont, Furlanija – Julijska krajina in Trentinsko – Zgornje Poadižje; 6 deželnih agencij za zaščito okolja in sicer Emilije – Romanje, Benečije, Lombardije, Piemonta, Doline Aosta ter Furlanije – Julijske krajine; 3 občine - Bologna, Milano in Torino ter 2 zasebni agenciji – ART-ER in FLA).

Več na spletni strani projekta LIFE-IP PREPAIR