Skoči do osrednje vsebine

Južna obvozna cesta mesta Murska Sobota

Projekt izgradnje prve etape vzhodne obvoznice v Murski Soboti, katerega investicijska vrednost znaša 9,86 milijona evrov, je del Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 in je v višini 5,12 milijonov evrov sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Južna obvozna cesta poteka po relativno ravnem terenu med levim bregom razbremenilnega kanala Lendava-Mura in vzhodnim obrobjem Murske Sobote med Panonsko cesto in območjem Plese. Obravnavana cesta predstavlja nadaljevanje že izvedenega dela južne obvozne ceste za križiščem s Tomšičevo ulico.

V sklopu izgradnje trase nove ceste, v dolžini 2.720 m, so zgrajeni še nadvoz čez železniško progo, tri križišča, priključki in deviacije obstoječih cest in poti, aktivna protihrupna zaščita za naselje Bakša ter vse potrebne prometne in komunalne ureditve.

Izgradnja celotne vzhodne obvoznice (1. in 2. etapa) je bistveno izboljšala prometne razmere v Murski Soboti, saj je nova obvoznica prevzela večji del prometa skozi mesto in s tem razbremenila Industrijsko, Panonsko in Lendavsko ulico. Poleg tega je s predvidenim sistemom obvoznih cest omogočen hitrejši, enostavnejši in varnejši dostop iz mesta do avtoceste. Izboljšala se je tudi prometna varnost in bivanjske razmere na širšem murskosoboškem območju, saj se bo prerazporedil regionalni ter tranzitni promet, ki je do sedaj potekal skozi mestno središče. Zaradi tekočega prometa se bodo znižale tudi emisije nevarnih plinov v ozračje. 1. etapa projekta je bila zaključena jeseni 2018.