Skoči do osrednje vsebine

Pobuda JPI JPND si je za cilj postavila reševanje velikega družbenega izziva nevrodegenerativnih bolezni, s posebnim poudarkom na Alzheimerjevi bolezni. To bomo dosegli z vzpostavitvijo skupnega Strateškega raziskovalnega načrta (SRA) za usmerjanje raziskovalne dejavnosti in preko naložb na področjih temeljnih in kliničnih raziskav ter zdravstvene nege v prihodnjem desetletju.

Pobuda JPI JPND si je za cilj postavila reševanje velikega družbenega izziva nevrodegenerativnih bolezni, s posebnim poudarkom na Alzheimerjevi bolezni.

Prvi cilj JPND je bil vzpostaviti skupni Strateški raziskovalni načrt (SRA) za usmerjanje raziskovalne dejavnosti in naložb v prihodnjem desetletju v Evropi, in sicer na področjih temeljnih in kliničnih raziskav ter zdravstvene nege. SRA predstavlja prvi skupni pogled evropskih držav na to, kaj je potrebno storiti na področju raziskav nevrodegenerativnih bolezni v prihodnjem desetletju. Načrt se je pričel izvajati februarja 2011, zajema pa vse vidike raziskav, od najbolj temeljnih raziskav in raziskav v družboslovju, pa vse do kliničnih in povezovalnih (translacijskih) raziskav.

Končni cilj JPND je učinkovitejše spoprijemanje z nevrodegenerativnimi boleznimi z boljšo preventivo, novimi načini zdravljenja in boljšo oskrbo. To pa zahteva povečevanje raziskovalnih zmogljivosti na področju nevrodegenerativnih bolezni, zmanjšanje podvajanja novih in obstoječih raziskovalnih dejavnosti, izboljšanje rezultatov in oskrbe ter vzpostavljanje povezav s celo vrsto drugih pobud in deležnikov.

Stroški zdravljenja se bodo zaradi staranja evropskega prebivalstva v prihodnjih letih eksponentno povečevali, zato je treba takoj ukrepati, da bomo obrzdali to povečanje in morebiti obrnili trend. Izziv nevrodegenerativnih bolezni očitno presega zmogljivosti posameznih držav.

V letu 2019 se bo Slovenija vključila v ERA-NET Cofund JPND, preko katerega se bodo sofinancirale aktivnosti slovenskih partnerjev v raziskovalnih projektih, izbranih v okviru skupnega transnacionalnega razpisa za raziskovalno razvojne projekte. Vrednost slovenskega dela posameznega mednarodnega projekta lahko znaša največ do 210.000,00 EUR za tri leta trajanja projekta (največ 70.000 EUR letno), MIZŠ pa namerava sofinancirati 3 take projekte.