Skoči do osrednje vsebine

JPI Climate je pobuda evropskih držav članic in pridruženih članic, vzpostavljena z namenom usklajevanja nacionalnih programov s področja podnebnih raziskav ter namenom financiranja novih nadnacionalnih raziskovalnih dejavnosti na tem področju. Le s transnacionalno koordinacijo je namreč možno preseči razdrobljenost raziskav in bolje uporabiti javna sredstva za raziskave, inovacije in razvoj.

O JPI Climate

Evropa si prizadeva, da postane najbolj konkurenčno in dinamično, na znanju temelječe gospodarstvo na svetu, prizadeva si za trajnostni gospodarski razvoj, večjo socialno kohezijo ter več delovnih mest.

JPI Climate predstavlja sodelovanje med 14 evropskimi državami, da bi skupaj uskladile svoje podnebne raziskave in uskladile financiranje transnacionalnih raziskovalnih razpisov. S čezmejnim usklajevanjem raziskovalne baze želimo premagati razdrobljenost raziskav, z namenom boljše uporabe javnih sredstev namenjenih za raziskave, razvoj in inovacije in olajšati čezmejno sodelovanje med vrhunskimi znanstveniki.

Prednosti JPI Climate so:

  • povezovanje znanstvenih disciplin
  • omogočanje čezmejnih raziskav
  • povečevanje interakcij med znanostjo in prakso

 

Aktivnosti v JPI Climate

Od leta 2012 je Slovenija opazovalka v pobudi JPI Climate.

Leta 2013 je Slovenija sodelovala v razpisu v naslovom Societal Transformation in the Face of Climate Change v okviru JPI Climate, vendar po končanem izbornem postopku ni bil izbran noben projekt, v katerem so sodelovali slovenski predstavniki. Več o razpisu si lahko preberete tukaj.

Leta 2015 je JPI Climate skupaj z Belmont Forum objavil razpis na temo Climate Predictability and Inter-regional Linkages, v katerem Slovenija ni sodelovala.

V letu 2016 je večina partnerjev prijavila svoje sodelovanje v okviru instrumenta ERA-NET Cofund, z nazivom "European Research Area for Climate Change" (ERA4CS), h kateremu bo EK prispevala 25 M€. Slovenija v konzorciju ERA4CS ne sodeluje. Več si lahko preberete tukaj.

V letu 2018 je Slovenija kot partner v projektu SINCERE (Strengthening INternational Cooperation on climatE change Research) preko Ministrstva za znanost, izobraževanje in šport aktivno začela izvajati naloge v okviru delovnega paketa 2, in sicer: Širjenje in krepitev transnacionalnega sodelovanja. 

Leta 2018 je z vladnim sklepom Slovenija postala polnopravna članica pobude JPI Climate za 3 leta.