Skoči do osrednje vsebine

IPE projekti evropskih gospodarskih interesnih združenj

Cilj evropskih gospodarskih interesnih združenj (EGIZ, ang. EEIG) je čim boljše in čim bolj enostavno čezmejno sodelovanja pri izvajanju projektov, ki bodo izboljšali konkurenčnost evropskega železniškega sektorja. V EGIZ sodelujejo tudi slovenska podjetja in organizacije.

Tehnične ovire za izmenjavo in interoperabilnost vlakov, torej za njihovo sposobnost, da lahko enako vozijo na katerem koli delu evropskega omrežja, so še vedno dejavnik, ki škodi konkurenčnosti železniškega sektorja. Pri tem je ključno uvajanje Evropskega sistema za vodenje železniškega prometa (ERTMS), ki pomeni velik napredek v razvoju interoperabilnosti in varnosti omrežij. 

V evropskih gospodarskih interesnih združenjih sodelujejo proizvajalci v železniškem sektorju, upravljavci infrastrukture in železniška podjetja, med drugim tudi Javna agencija za železniski promet Republike Slovenije in SŽ-Infrastruktura, d.o.o.