Skoči do osrednje vsebine

Implementacija telematskih aplikacij za evropsko interoperabilnost

Namen projekta je izboljšanje interoperabilnosti železniškega sistema s tehničnimi specifikacijami, ki se navezujejo na potniške in tovorne storitve, v skladu z evropskimi uredbami. S tem bodo pristopili k izpolnjevanju oz. implementaciji TSI standardov na slovenskem železniškem omrežju.

Mednarodni partnerski projekt, ki ga koordinira RailNetEurope, se nanaša se na prioriteto razpisa železniška interoperabilnost in ERTMS.  Splošni cilj ukrepa je povečati privlačnost in učinkovitost evropskega železniškega tovornega prometa, da bi lahko železniški promet povečal svojo konkurenčnost na evropskem prometnem trgu, in sicer z nadaljnjim usklajenim izvajanjem in uvedbo pravil EU o TAF/TSI TAP (tehnične specifikacije za interoperabilnost telematskih aplikacij za prevoz blaga in potnikov). 

Projekt je študija s pilotnimi izvedbami s:

  • podporo upravljavcem infrastrukture in prevoznikov v železniškem prometu pri razvijanju telematskih referenčnih datotek, združevanju obstoječih TAF in TAP referenčnih datotek, ki se uporabljajo v okviru telematike in drugih registrov, ki jih upravlja Agencija Evropske unije za železnice (ERA) ali železniški sektor;
  • podporo zainteresiranim deležnikom v železniškem prometu pri izvajanju in zagotavljanju skladnosti železniškega sistema in njegovih podsistemov s TSI TAF in TAP, razvijanju edinstvenih ID kod vlakov v skladu z zavezo, izraženo v TSI TAF, in operativnem načrtu TAP za zamenjavo operativne številke vlaka, ki je trenutno v uporabi.

Pričakovane koristi so večja dostopnost, učinkovitost in interoperabilnost železniškega sistema z izvajanjem TSI TAP in TAF, krepitev konkurenčnosti evropskega prometnega omrežja in spodbujanje modalnega preskoka.