Skoči do osrednje vsebine

Implementacija storitev večmodalnih potovalnih informacij na omrežju TEN-T

Na ozemlju Slovenije in širšem prostoru EU je cilj ponuditi celovite informacije o ponudbi potovanj z javnimi in zasebnimi prevozniki, s čimer bo potnikom omogočeno neovirano, več modalno in čezmejno potovanje »od vrat do vrat«. Nepovratna EU sredstva so namenjena izvedbi nalog na področju ITS, ki se nanašajo na zagotavljanje implementacije storitev več modalnih potovalnih informacij na TEN-T omrežju, z združevanjem javnih organov, ponudnikov storitev javnega potniškega prevoza in ponudnikov vseevropskih večmodalnih potovalnih informacij.

Za zagotavljanje več modalnih potovalnih informacij, je potrebna vzpostavitev zagotavljanja statičnih in dinamičnih potovalnih in prometnih podatkov integriranega javnega potniškega prometa (IJPP), ki morajo temeljiti na standardih in tehničnih specifikacijah, opredeljenih z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/1926 z dne 31. maja 2017 o dopolnitvi Direktive 2010/40/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z opravljanjem storitev zagotavljanja večmodalnih potovalnih informacij po vsej EU.

Aktivnosti Nacionalnega centra za upravljanje prometa, ki so bile predvidene za izvedbo v okviru tega projekta, se med drugim nanašajo na nadgradnjo sistemov za zagotavljanje statičnih in dinamičnih podatkov z nadgradnjo terminalov in struktur IJPP, testiranje dinamičnih podatkov, zagotavljanje in vključevanje izvornih podatkov vozil v gibanju JPP v informacijskih sistem upravljanja prometa NCUP. Izvedba projekta se navezuje na izvajanje nacionalnih ukrepov glede spodbujanja javnega prevoza opredeljene v Strategiji razvoja prometa v RS: usklajenost voznih redov pri prestopanju in uvedba enotnega informacijskega portala.