Skoči do osrednje vsebine

S projektom »Integrirane strategije upravljanja z viharji na morju« (I-STORMS) smo vzpostavili mednarodno sodelovanje pri spodbujanju inovativnih politik in skupnih strategij za zaščito ADRION regije pred viharji na morju.

Poplavljanje nižje ležečih delov obale povzroča ekonomsko škodo, zmanjšuje kvaliteto življenja prebivalcev obalnih območij, ogroža kulturno dediščino in ekosisteme, povzroča škodo na infrastrukturi ter negativno vpliva na razvoj gospodarstva (ribištvo, turizem …).

Cilj projekta I-STORMS je bil zmanjšati negativne vplive poplavnih dogodkov na obali s pravočasnimi ter bolj učinkovitimi postopki obveščanja in ukrepanja. V ta namen je bila v okviru projekta vzpostavljena Mreža I-STORMS, ki vključuje različne inštitucije jadransko-jonske regije, odgovorne za napovedovanje in obveščanje o meteoroloških in oceanografskih razmerah na morju. Mreža bo skrbela za spodbujanje medsebojnega sodelovanja ter izmenjavo podatkov in napovedi meteoroloških situacij na morju kot so močnejši vetrovi in nizek zračni pritisk, ki lahko povzročijo poplavljanje obalnih območij. Pripravili smo tudi Atlas poplavnih dogodkov na morju, ki vsebuje informacije o preteklih poplavnih dogodkih, povzročeni škodi, odzivih nanje ter pregled obstoječih intervencijskih postopkov v vseh državah, ki so vključene v projekt I-STORMS. Zelo pomemben rezultat projekta pa je skupna strategija, ki je nastala na osnovi primerjave načrtov za ukrepanje sodelujočih držav, za čimbolj enoten in učinkovit odziv, upravljanje in zaščito obalnih področij.

Spletna orodja, ki so nastala tekom projekta, bodo dostopna tudi po njegovem zaključku:

  • IWS – Integrated Web System je spletno orodje za prikaz trenutnih meritev in napovedi iz obstoječih operativnih prognostičnih sistemov. Za uporabo se je potrebno registrirati. 
  • Spletno orodje Open I-STORMS je poenostavljeno orodje, namenjeno splošni javnosti in omogoča raziskovanje podatkov sistema IWS.
  • Mobilna aplikacija Open I-STORMS, ki je brezplačno na voljo v Google Play in App Store. Preko aplikacije lahko na izbranem merilnem mestu spremljamo izmerjene višine gladine morja, višine valov, smeri valovanja in periode valovanja ter napovedi višine gladine morja in valovanja. Uporabnik si lahko določi tudi prag za prejemanje obvestil, ko je le-ta presežen.

Projekt »Integrirane strategije upravljanja z viharji na morju« (I-STORMS) se je izvajal v okviru Interreg Programa transnacionalnega sodelovanja ADRION (jadransko-jonska pobuda) za obdobje 2014–2020. Vrednost celotnega projekta je bila 1.405 787 EUR, sofinanciranje pa je bilo zagotovljeno s strani Evropske unije v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj in Instrumenta za predpristopno pomoč 2014–2020 v deležu 85 %, 15 % pa so zagotovili partnerji sami (v primeru ARSO je bila to Republika Slovenija). V projektu je sodelovalo 9 partnerjev iz petih držav: ARSO (Slovenija), DHMZ (Hrvaška), Regional Union of Municipalities of Epirus (Grčija), Këshilli i Qarkut Durres (Albanija), IGJEUM (Albanija), CNR-ISMAR (Italija), ARPAE (Italija), Regione Puglia (Italija) ter Città di Venezia (Italija), ki je vodilni partner. V projektu je sodelovalo tudi sedem pridruženih partnerjev.

Več na spletni strani projekta I-STORMS