Skoči do osrednje vsebine

Evropska pobuda za humani biomonitoring - EHBMI

Glavni cilj pobude je usklajevanje in razvoj evropskega humanega biomonitoringa, to je, spremljanja prisotnosti onesnaževal (kemikalij) v telesnih tkivih in tekočinah prebivalcev Evrope, za namen zmanjševanja tveganja za zdravje zaradi izpostavljenosti kemikalijam preko življenjskega okolja.

HBM4EU predstavitev

Glavni cilj projekta HBM4EU je razvoj humanega biomonitoringa v Evropi ter mreže evropskih strokovnjakov in pristojnih organov za področje okolja, zdravja in kemijske varnosti. Projekt bo zagotovil dokaze o dejanski izpostavljenosti državljanov kemikalijam in morebitnim vplivom na zdravje v podporo oblikovanju politike.

HBM4EU je skupni raziskovalni projekt 28 držav, Evropske agencije za okolje in Evropske komisije. HBM4EU bo potekal pet let, od leta 2017 do leta 2021, sofinancira se iz programa Obzorje 2020 v 70% deležu od skupnega zneska odobrenih stroškov, to je 74 milijonov EUR. Rezultati HBM4EU bodo podpora varnemu ravnanju s kemikalijami in varovanju zdravja Evropejcev. V projektu sodelujejo iz Slovenije: Institut »Jožef Stefan«, Nacionalni inštitut za javno zdravje, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa ter Urad za kemikalije.

Kemikalije, ki so predmet raziskav v okviru projekta HBM4EU, so znane kot prednostne kemijske snovi. Prvi poskus določanja prednostnih snovi je bil izveden leta 2015 in je upošteval potrebe politike po znanju o izpostavljenosti kemikalijam in o njihovih vplivih na zdravje, tako na nacionalni ravni kot na ravni EU. Drugi krog določanja novega seznama prednostnih snovi je bil zaključen v letu 2018, zadnji krog pa bo potekal v letu 2020.

V Evropi je premalo razpoložljivih in primerljivih podatkov o izpostavljenosti prebivalcev posameznim kemijskim snovem iz vseh možnih virov (t. im. celokupna izpostavljenost) in kombinacijam teh snovi. S temi raziskavami bomo pridobili dokaze o vzročnih povezavah med izpostavljenostjo prebivalcev kemikalijam in zdravstvenimi posledicami. Raziskujemo, kako izpostavljenost kemikalijam vpliva na zdravje različnih ranljivih skupin kot so: otroci in mladostniki, nosečnice, starostniki in delavci. S prilagojeno metodologijo ocenjevanja tveganj z uporabo podatkov biomonitoringa se bo upoštevalo celokupno telesno obremenjenost s kemikalijami in s tem pridobilo bolj realno oceno tveganja za zdravje.

 

Dodatne informacije o projektu so na voljo na spletni strani HBM4EU.