Skoči do osrednje vsebine

Foto: Gerd Altmann from Pixabay

Cilj projekta je ustvariti participativni ekosistem, ki bo okrepil sodelovanje med podeželjem in mesti Podonavja s pomočjo krožnega biogospodarstva.

Projekt je bil odobren in je 85% sofinanciran v okviru razpisa "Interreg Danube Transnational Programme".

Vsebina

Podeželja in mesta Podonavja se danes soočajo z demografskimi spremembami, ki jih povzročajo selitve mladih v mesta, kjer imajo boljše možnosti za delo in življenje. Zato je temeljni cilj tega projekta oživitev podeželja in krepitev njegovega sodelovanja z urbanimi območji. To bomo dosegli s pomočjo sistema participatornega upravljanja, ki bo vključeval različne deležnike na področju krožnega biogospodarstva. Tako bomo ustvarili novo platformo za soustvarjanje in urbano-ruralno sodelovanje, kar bo okrepilo tudi sposobnost institucij, da ustrezno naslovijo demografske spremembe.

Krožno biogospodarstvo je koncept, ki se usmerja na prehod od gospodarstva, ki temelji na fosilnih gorivih, na gospodarstvo, ki temelji na bioloških virih in procesih za razvoj novih produktov in na ta način v ospredje postavlja pomen podeželja. Koncept temelji na interdisciplinarnem sodelovanju med različnimi nivoji/področji oblikovanja politik z namenom, da se aktivno naslovi demografske spremembe s pomočjo novih sodelovanj, poslovnih modelov in verig vrednosti. Dolgoročni cilji projekta so krepitev družbene in gospodarske vloge podeželja ter prispevati k zaščiti okolja in naravnih virov.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je kot projektni partner vključeno v večji del projektnih aktivnosti, med drugim vodi tudi delovni sklop, v okviru katerega bomo pripravili analizo sistemskega okvirja in strategij na področju participatornega upravljanja, tako na nacionalnem nivoju kot tudi na nivoju regije Podonavja.

V projektu sodeluje 24 partnerjev:

Vabljeni k obisku uradne spletne strani projekta

Vabljeni tudi k obisku naših strani na socialnih omrežjih:

- Facebook

- LinkedIn

Dogodki

  do

GoDanuBio: krožno (bio)gospodarstvo – soustvarjalna delavnica

Partnerji projekta GoDanuBio in Circular4.0 vljudno vabimo vse zainteresirane deležnike na dogodek z delavnico na temo pospeševanja prehoda in podpore malim in srednje velikim podjetjem (MSP) v Sloveniji v krožno gospodarstvo s pomočjo digitalizacije, ter iskanje potencialnih sinergij med alpsko in podonavsko regijo za pospešitev prehoda MSP v krožno gospodarstvo. Dogodek bo v četrtek, 16.6.2022 od 9.00 do 14.00 ure na Tehnološkem parku Ljubljana, stavba B, v pritličju - dvorana B2/B3.