Skoči do osrednje vsebine

GoDanuBio: krožno (bio)gospodarstvo – soustvarjalna delavnica

do
Partnerji projekta GoDanuBio in Circular4.0 vljudno vabimo vse zainteresirane deležnike na dogodek z delavnico na temo pospeševanja prehoda in podpore malim in srednje velikim podjetjem (MSP) v Sloveniji v krožno gospodarstvo s pomočjo digitalizacije, ter iskanje potencialnih sinergij med alpsko in podonavsko regijo za pospešitev prehoda MSP v krožno gospodarstvo. Dogodek bo v četrtek, 16.6.2022 od 9.00 do 14.00 ure na Tehnološkem parku Ljubljana, stavba B, v pritličju - dvorana B2/B3.

Dogodek, ki ga organizirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) in Tehnološki park Ljubljana (TPLJ) bo potekal v okviru dveh projektov GoDanuBio (Interreg Podonavje) in Circular4.0 (Interreg Območje Alp)

Na dogodku bodo predstavljeni ključni rezultati projekta Circular4.0 ter izbrani uspešni primeri pilotov krožne in digitalne transformacije v Sloveniji, ki so bili identificirani v okviru usposabljanja Circularity Acceleration Training 4.0 (t.i. CAT4.0). Predstavljeni bodo tudi ključni dosedanji rezultati projekta GoDanuBio, ki naslavlja teme krožnega(bio)gospodarstva v ruralnih območjih. Temu bo sledila skupna Circular4.0 in GoDanuBio soustvarjalna delavnica, kjer bodo predstavljene aktualne in bodoče aktivnosti S5 v povezavi s krožnim gospodarstvom in digitalizacijo, da se uskladijo z aktivnostmi Circular4.0 akcijskega načrta in potrebami projekta GoDanuBio (krožno gospodarstvo na podeželju in biogospodarstvo). Sledili bodo zaključki delavnice in priporočila za nadgradnjo Circular4.0 akcijskega načrta ter potencialne sinergije s projektom GoDanuBio.

Namen Circular4.0 in GoDanuBio soustvarjalne delavnice je razprava med relevantnimi deležniki (ministrstva, regionalne agencije in centri, občine, organizacije za podporo podjetništva, sektorske agencije, mala in srednje velika podjetja, velika podjetja, nevladne organizacije itd.) o pospeševanju prehoda malih in srednjih podjetij (MSP) v Sloveniji v krožno gospodarstvo s pomočjo digitalizacije. Zbirali se bodo konkretni predlogi za izdelavo akcijskega načrta za alpski in podonavski prostor. Ob spreminjajoči se okoljski zakonodaji ter relevantnih okoljskih, družbenih in ekonomskih izzivih je tema prehoda MSP v krožno gospodarstvo s pomočjo digitalizacije še kako aktualna.

Dogodek bo potekal v živo in se je nanj potrebno prijaviti. Vljudno vas prosimo, da se prijavite na povezavi.

Prijave sprejemamo do torka, 14.6 do 14.00 oz. do zapolnitve mest.

Dogodek je brezplačen.

Plačljivo parkiranje je na voljo na parkirišču na desni strani ceste nasproti TPLJ.

Dodatne informacije o dogodku:
Majda Potokar (majda.potokar@tp-lj.si) in Peter Kumer (peter.kumer@gov.si)

Vljudno vabljeni.

Program

08.30 – 09.00 Registracija

 • pogostitev (pijača, kava&čaj, prigrizki, sadje)

09.00 – 09.10 Pozdrav in uvod

09.10 – 10.00 Podpora MSP za transformacijo v krožno
gospodarstvo s pomočjo digitalizacije

 • Ključni rezultati projekta: izvedba usposabljanja Circularity Acceleration Training - CAT4.0 za MSP), 10'
 • Uspešni primeri pilotov krožne transformacije v MSP, 3
  x 10'
 • Izhodišča za Circular4.0 delavnico (ključni elementi Circular4.0 akcijskega načrta), 10'

10.00 – 10.15 GoDanuBio: krožna (bio)ekonomija

 • Ključni dosedanji rezultati projekta in dosedanjih delavnic
 • Izhodišča za GoDanuBio delavnico

10.15 - 12.15 Circular4.0 & GoDanuBio delavnica: Pospeševanje prehoda MSP v Sloveniji v krožno gospodarstvo, ter iskanje potencialnih sinergij med alpsko in podonavsko regijo za pospešitev prehoda MSP v krožno gospodarstvo

 • Pregled aktualnih in bodočih aktivnosti S3 v povezavi s
  krožnim gospodarstvom in digitalizacijo za potrebe
  projekta Circular4.0 in GoDanuBio (15')
 • Uskladitev z aktivnostmi Circular4.0 akcijskega načrta
  in potrebami projekta GoDanuBio (krožno
  gospodarstvo na podeželju in biogospodarstvo), 15'
 • Sodelovanje vseh udeleženih deležnikov na delavnici,
  90'

12.15 - 12.45 Zaključki delavnice in priporočila za nadgradnjo Circular4.0
akcijskega načrta ter potencialne sinergije s projektom
GoDanuBio

12.45 - 14.00 Pogostitev (kosilo) in mreženje

Udeležence dogodka bo predvidoma pozdravil minister Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. 

Projekt Circular4.0 je sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj preko programa Interreg Območje Alp.

Projekt GoDanuBio je sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj preko programa Interreg Podonavje