Skoči do osrednje vsebine

Frisco 2.1 (Cross-Border Harmonized Flood Risk Reduction 2.1 – Structural Measure Vonarje dam) je projekt, katerega cilj je izvedba strukturnih ukrepov za zmanjšanje poplavne nevarnosti na območju reke Sotle na obeh straneh meje in sicer z modernizacijo in nadgradnjo pregrade Vonarje. Projekt izvajata partnerja iz Slovenije in Hrvaške.

Program sodelovanja INTERREG V-A Slovenija – Hrvaška je glavni dokument, ki predstavlja okvir za čezmejno sodelovanje Slovenije in Hrvaške v finančni perspektivi 2014–2020. Namen čezmejnega sodelovanja je reševanje skupnih izzivov, ki smo jih skupaj prepoznali v obmejnem območju, obenem pa izkoristiti neizkoriščene možnosti rasti in krepiti proces sodelovanja za splošni skladni razvoj Evropske unije.

Frisco 2.1 je bil odobren 28. 11. 2017 na 5. zasedanju Odbora za spremljanje v okviru 1. prednostne osi programa sodelovanja – Celostno obvladovanje poplavne ogroženosti v čezmejnih porečjih. Projekt izvajata partnerja iz Slovenije in Hrvaške v okviru Programa čezmejnega sodelovanja INTERREG V-A Slovenija-Hrvaška za obdobje 2014-2020. Direkcija Republike Slovenije za vode (DRSV) je vodilni partner, ki skrbi za vodenje in izvedbo projekta. Je organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor ter opravlja strokovne, upravne in razvojne naloge na področju upravljanja voda v skladu s predpisi, ki urejajo vode na državni ravni. Projektni partner iz Republike Hrvaške so Hrvatske vode (HV).

Več na spletni strani projekta: https://frisco21-project.eu/sl/

Osebna izkaznica projekta