Skoči do osrednje vsebine

Rešitve projekta eZdravja so namenjene vsem udeležencem v zdravstvu: državljanom in pacientom za zagotovitev pravih informacij in e-storitev v njim prilagojeni obliki, zdravstvenim delavcem za dostop do elektronskega zdravstvenega kartona pacienta, oblikovanega skozi čas in na več ravneh zdravstvenega sistema, ki bo omogočil učinkovitejši vpogled v zdravstveno stanje posameznika in bolj učinkovito izvajanje zdravstvenih storitev, upravljalcem za zagotovitev organizacijskih in poslovnih informacij ter v podporo strateškim odločitvam, kreiranju zdravstvene politike in ustreznih preventivnih in korektivnih ukrepov.

Projekt eZdravje

Projekt eZdravje je bil predviden v Načrtu razvojnih programov za obdobje od vključno leta 2006 do 2012, ki ga je s proračunom za leti 2008 in 2009 sprejel Državni zbor Republike Slovenije v evidenčnem projektu z nazivom Krepitev institucionalne usposobljenosti in v letu 2008 preknjižen v investicijski projekt z nazivom ESS - eZdravje za obdobje od vključno leta 2008 do 2014.
 
Projekt je do konca let 2015 delno financirala Evropska unija in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se je izvajala v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete Institucionalna in administrativna usposobljenost, prednostne usmeritve Zdravstvo v informacijski dobi. 

Skladno z Zakonom o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva je s 1. decembrom 2015 izvajanje aktivnosti eZdravja prevzel Nacionalni inštitut za javno zdravje. Izvajanje aktivnosti financira Ministrstvo za zdravje.