GOV.SI

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Strateški projekt EUSAIR Facility Point se izvaja in financira kot 4. prioriteta Jadransko-jonskega transnacionalnega programa sodelovanja Interreg Adrion 2014–2020.

Namen EUSAIR Facility Point je podpora strategiji Evropske Unije za jadransko-jonsko regijo (EUSAIR).

Glavni cilj projekta 

Podpora pri usklajevanju in pospeševanju izvedbe EUSAIR s krepitvijo institucionalne zmogljivosti javnih organov in vodilnih nosilcev ter spodbujanje izvajanja skupnih prioritet.

Sodelujoči partnerji

 • Slovenija, Služba Vlade Republike Slovenija za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (vodilni partner)
 • Albanija, Ministry for Europe and Foreign Affairs of the Republic of Albania
 • Bosna in Hercegovina, Directorate for European Integration of Council of Ministers of Bosnia and Herzegovina
 • Hrvaška, Ministry of Tourism of the Republic of Croatia
 • Grčija, Special Service for Strategy, Planning and Evaluation (EYSSA), National Coordination Authority of the NSRF, Ministry of Economy and Development
 • Italija, Marche Region – Industry, Handicraft, Cooperation and Internationalization
 • Črna Gora, Government of Montenegro, European Integration Office
 • Srbija, Ministry of European Integration Government of the Republic of Serbia
 • Slovenija, Občina Izola

Pričakovani učinki in rezultati projekta

 • Stabilna operativna in administrativna podpora javnim organom in vodilnim nosilcem za učinkovito izvedbo procesov in aktivnosti EUSAIR.
 • Povečana baza znanja in okrepljena sposobnost javnih organov in vodilnih nosilcev v Jadransko-jonski regiji za učinkovito koordinacijo politik, strateški razvoj projektov in mobilizacijo finančnih sredstev. 
 • Okrepljeno dolgoročno sodelovanje na vseh ravneh in sektorjih v Jadransko-jonski regiji.
 • Povečano zavedanje o dodani vrednosti EUSAIR in oblikovanje skupne strateške vizije za območje Jadransko-jonske regije.

Trajanje projekta: maj 2016–december 2022.