Skoči do osrednje vsebine

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Strateški projekt EUSAIR Facility Point se izvaja in financira kot 4. prioriteta Jadransko-jonskega transnacionalnega programa sodelovanja Interreg Adrion 2014–2020.

Namen EUSAIR Facility Point je podpora strategiji Evropske Unije za jadransko-jonsko regijo (EUSAIR).

Glavni cilj projekta 

Podpora pri usklajevanju in pospeševanju izvedbe EUSAIR s krepitvijo institucionalne zmogljivosti javnih organov in vodilnih nosilcev ter spodbujanje izvajanja skupnih prioritet.

Sodelujoči partnerji

 • Slovenija, Služba Vlade Republike Slovenija za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (vodilni partner)
 • Albanija, Ministry for Europe and Foreign Affairs of the Republic of Albania
 • Bosna in Hercegovina, Directorate for European Integration of Council of Ministers of Bosnia and Herzegovina
 • Hrvaška, Ministry of Tourism of the Republic of Croatia
 • Grčija, Special Service for Strategy, Planning and Evaluation (EYSSA), National Coordination Authority of the NSRF, Ministry of Economy and Development
 • Italija, Marche Region – Industry, Handicraft, Cooperation and Internationalization
 • Črna Gora, Government of Montenegro, European Integration Office
 • Srbija, Ministry of European Integration Government of the Republic of Serbia
 • Slovenija, Občina Izola

Pričakovani učinki in rezultati projekta

 • Stabilna operativna in administrativna podpora javnim organom in vodilnim nosilcem za učinkovito izvedbo procesov in aktivnosti EUSAIR.
 • Povečana baza znanja in okrepljena sposobnost javnih organov in vodilnih nosilcev v Jadransko-jonski regiji za učinkovito koordinacijo politik, strateški razvoj projektov in mobilizacijo finančnih sredstev. 
 • Okrepljeno dolgoročno sodelovanje na vseh ravneh in sektorjih v Jadransko-jonski regiji.
 • Povečano zavedanje o dodani vrednosti EUSAIR in oblikovanje skupne strateške vizije za območje Jadransko-jonske regije.

Trajanje projekta: maj 2016–december 2022.

Iskalnik