Skoči do osrednje vsebine

Projekt EUREKA vzpostavlja skupni jadransko-jonski pristop k razvoju in harmonizaciji postopkov in predpisov na področju varnosti plovbe.

Program ADRION je evropski transnacionalni program, ki vlaga v regionalne sisteme za inovacije, kulturno in naravno dediščino, okoljsko vzdržnost in odpornost, trajnostni promet in mobilnost ter krepitev zmogljivosti. S skupnim delovanjem osmih partnerskih držav želi ADRION delovati kot gonilna sila politik in inovator načinov upravljanja v korist več kot 70 milijonov ljudi v jadranski in jonski regiji.

Glavni cilj projekta EUREKA je povečati raven pomorske varnosti v jadransko-jonski regiji z uvedbo sistematičnega sodelovanja in koordinacije državnih organov, pristojnih za pomorstvo v regiji.

Predvideni ključni rezultat projekta je ustanovitev regionalne mreže za pomorsko varnost (Maritime Safety Permanent Transnational Network), telesa, ki bo nosilec aktivnosti trajnega prizadevanja za napredek na področju zagotavljanja pomorske varnosti v regiji preko usklajevanja in sodelovanja in dejavnosti v okviru tematskih delovnih skupin.

V okviru projekta EUREKA bodo izvedene aktivnosti na področjih:

 • izboljšanje sistema ADRIREP in povečanje stopnje izmenjave podatkov,
 • poenotenja in standardizacije storitev VTS v regiji
 • razvoja in harmonizacije skupnega izobraževalnega okvirja za VTS operaterje
 • uvedbe sistema in postopkov za upravljanje s pomorskim prometom (Sea Traffic Management Service)

Vodilni partner projekta je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (Republika Hrvaška).

V projektu sodelujejo projetni partnerji:

 • Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Comando
  generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera (Republika Italija)
 • Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Uprava
  Republike Slovenije za pomorstvo
 • Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë (Republika Albanija)
 • Uprava pomorske sigurnosti i upravljanja lukama (Črna Gora)
 • Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής - Αρχηγείο
  Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (Helenska Republika)
 • Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet (Republika Hrvaška)
 • Univerzitet Crne Gore, Pomorski fakultet Kotor (Črna Gora)

Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine (Bosna in Hercegovina) sodeluje kot pridruženi partner.

Skupna višina sredstev projektnega partnerja Uprave za pomorstvo, namenjenih za izvedbo operacije znaša 618.407,00 EUR, od tega je prispevek Evropske unije 525.645,95 EUR.

Celotna vrednost projekta je 3.165.750,00 EUR. Prispevek Evropskega sklada za regionalni razvoj znaša 2.243.014,00 EUR, prispevek Instrumenta za predpristopno pomoč (IPAII) znaša 447.873,50 EUR.

To spletno mesto je bilo izdelano s finančno pomočjo Evropske unije. Za vsebino spletnega mesta je izključno odgovorna Uprava Republike Slovenije za pomorstvo in v nobenem primeru ni mogoče šteti, da odraža stališče Evropske unije in/ali organov programa ADRION.