Skoči do osrednje vsebine

ERANet SmartGridPlus – DeCAS

Mednarodni projekt DeCAS (Demonstration of coordinated ancillary services covering different voltage levels and the integration in future markets) se ukvarja z analizo sistemskih storitev, kot je aktiven odjem, nadzor posameznih enot glede napetosti in jalove energije.

Cilj projekta je poiskati najboljšo rešitev za optimalno delovanje nizkonapetostnega elektroenergetskega omrežja v povezavi s srednjenapetostnim delom in pomočjo hierarhično izvedenega nadzora omrežja.

V projekt so vključeni končni porabniki in sistemski operaterji elektroenergetskega omrežja. Uporaba izsledkov projekta na trgu sloni na izkušnjah štirih demonstracijskih projektov.

Slovenski partner pri projektu je Univerza v Ljubljani - Fakulteta za elektrotehniko, ki je bila izbrana na mednarodnem razpisu v okviru program EU za raziskave in inovacije Obzorje 2020 (Horizon 2020) za obdobje 2014-2020. Partner pri projektu sodeluje s 13 drugimi tujimi raziskovalnimi organizacijami.

V okviru sodelovanja pri izvedbi demonstracijskega projekta v elektroenergetskem omrežju na območju Salzburga (Avstrija) se je izvedel  simulacijski modul za izračun jalove moči nizkonapetostnih omrežij z obnovljivimi viri. Simulacijski modul se uporablja v okviru algoritma za koordinirano regulacijo napetosti, ki se izvaja v sklopu demonstracijskega projekta 'Innovation cell Austria'.  Izdelan je bil tudi referenčni simulacijski model (vključno z bremenskimi diagrami in diagrami proizvodnje) za analizo masovne implementacije predlaganih rešitev posamičnih demonstracijskih projektov.