Skoči do osrednje vsebine

ERANet SmartGridPlus – DeCAS

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Mednarodni projekt DeCAS (Demonstration of coordinated ancillary services covering different voltage levels and the integration in future markets) se ukvarja z analizo sistemskih storitev, kot je aktiven odjem, nadzor posameznih enot glede napetosti in jalove energije.

Cilj projekta je poiskati najboljšo rešitev za optimalno delovanje nizkonapetostnega elektroenergetskega omrežja v povezavi s srednjenapetostnim delom in pomočjo hierarhično izvedenega nadzora omrežja.

V projekt so vključeni končni porabniki in sistemski operaterji elektroenergetskega omrežja. Uporaba izsledkov projekta na trgu sloni na izkušnjah štirih demonstracijskih projektov.

Slovenski partner pri projektu je Univerza v Ljubljani - Fakulteta za elektrotehniko, ki je bila izbrana na mednarodnem razpisu v okviru program EU za raziskave in inovacije Obzorje 2020 (Horizon 2020) za obdobje 2014-2020. Partner pri projektu sodeluje s 13 drugimi tujimi raziskovalnimi organizacijami.

V okviru sodelovanja pri izvedbi demonstracijskega projekta v elektroenergetskem omrežju na območju Salzburga (Avstrija) se je izvedel  simulacijski modul za izračun jalove moči nizkonapetostnih omrežij z obnovljivimi viri. Simulacijski modul se uporablja v okviru algoritma za koordinirano regulacijo napetosti, ki se izvaja v sklopu demonstracijskega projekta 'Innovation cell Austria'.  Izdelan je bil tudi referenčni simulacijski model (vključno z bremenskimi diagrami in diagrami proizvodnje) za analizo masovne implementacije predlaganih rešitev posamičnih demonstracijskih projektov.

Iskalnik