Skoči do osrednje vsebine

Energetska sanacija treh stavb Splošne bolnišnice Trbovlje

Namen in cilj operacije je implementacija potrebnih ukrepov za celovito energetsko prenovo ter vzpostavitev učinkovitega energetskega upravljanja v Splošni bolnišnici Trbovlje, z namenom funkcionalnega izboljšanja in povečanja energetske učinkovitosti, zmanjšanja stroškov energije in vzdrževanja oziroma upravljanja objektov ter zmanjšanja emisij toplogrednih plinov.

Prednostna naložba

Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega ravnanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju.

Specifični cilj

Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju.

Kratek opis in cilji projekta/operacije

Z izvedbo operacije je predvideno zagotavljanje celovite prenove treh stavb SB Trbovlje, izboljšanje energetske učinkovitosti stavb, zmanjšanje porabe energije in zmanjševanje stroškov za rabo energije. Prav tako je predvideno zmanjševanje emisije ogljikovega dioksida zaradi rabe energije, posledično zmanjševanje negativnih vplivov na okolje, izboljšanje upravljanja in vzdrževanja energetskih sistemov, zagotavljanje nemotenega delovanja ogrevalnih in ostalih energetskih sistemov ter s tem toplotno ugodje v kurilni sezoni in optimiziranje delovanja hladilnih sistemov.

Predvidena dinamika črpanja po letih

2017: 268.285,43 eur
2018: 2.139.519,86 eur

Skupaj: 2.407.805,29 eur