Skoči do osrednje vsebine

Energetska sanacija dveh stavb Splošne bolnišnice Novo mesto

Namen investicije je z ukrepi energetske sanacije bistveno zmanjšati toplotne izgube in s tem obratovalne stroške stavb. Z energetsko prenovo bodo izboljšani delovni pogoji v objektih, izboljšana kakovost zraka, doseženo večje toplotno oziroma klimatsko ugodje. Načrtovana je prenova sistemov ogrevanja, hlajenja in razsvetljave ter izboljšava ovoja stavbe.

Vir: prostor3.gov.si/javni/javniVpogled.jsp, z dne 29.8.2018

Prednostna naložba

Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega ravnanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju.

Specifični cilj

Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju.

Kratek opis in cilji projekta/operacije

Cilji investicije v energetsko sanacijo so

  • z energetskega vidika posodobiti stavbni plašč in instalacijske sisteme; zmanjšati specifično porabo primarne energije; zmanjšati specifične stroške za nakup energentov;
  • poenostaviti obratovanje in vzdrževanje ter zmanjšati specifične obratovalne in vzdrževalne;
  • stroške;
  • prispevati k zmanjšanju obremenjevanja okolja s toplogrednimi plini; zagotoviti podlago za okolju prijazne stavbe. 

Predvidena dinamika črpanja po letih

2017: 1.220,00 eur
2018: 1.322.663,00 eur

Skupaj: 1.323.883,00 eur