Skoči do osrednje vsebine

Urad za meroslovje koordinira sodelovanje Slovenije v evropskem meroslovnem raziskovalnem programu EMRP in njegovem nasledniku EMPIR. Koordinator v Sloveniji je dr. Rado Lapuh, ki je tudi podpredsednik EMPIR.

O EMPIR projektu

Evropski meroslovni program za inovacije in raziskave (EMPIR), financiran s strani EK v skupnem obsegu 300 M€, je namenjen skupnim evropskim raziskavam na področju merjenj. Program pod vodstvom EMPIR odbora koordinira Evropsko združenje nacionalnih meroslovnih inštitutov (EURAMET).
Razpisi za projekte se objavljajo letno v obdobju 2014 - 2020. V projektih primarno sodelujejo interni partnerji: nacionalni meroslovni inštituti in njihovi imenovani inštituti (v Sloveniji so to nosilci nacionalnih etalonov), vendar pa je 30 % sredstev namenjenih za zunanje partnerje: evropske raziskovalne institucije in raziskovalce, ki so na projektu financirani 100 % za delo plus 25 % za režijske stroške.

Glavne teme EMPIR projektov so energija, industrija, zdravje, okolje, SI enote ter fundamentalne raziskave, poleg tega pa se manjši projekti razpisujejo za razvoj normativnih standardov, gradnjo zmogljivosti in prenos izsledkov raziskav. Posamezni projekt se financira do skupno 2.1 M€, v njem pa morajo sodelovati vsaj trije interni partnerji in v ustreznem obsegu tudi zunanji partnerji. V Sloveniji sodelovanje v EMPIR projektih koordinira Urad RS za meroslovje.

Klic za projekte EMPIR 2019 je odprt od 13. junija do 30. septembra 2019 in je objavljen na MSU spletni strani. Tam so na razpolago tudi opisi vseh 63 razpisanih projektov. Letošnje glavne teme so energija in okolje. Prijavljeni projekti bodo presojani s strani neodvisnih presojevalcev in okvirno 50 % projektov bo potrjenih za evropsko financiranje v novembru 2019.

Projekti, izbrani v EMPIR 2019 klicu se bodo predvidoma izvajali od julija 2020 do junija 2023.

Dodatne informacije so na voljo pri dr. Radu Lapuhu, E: rado.lapuh@gov.si ali T: 01 244 2724.

Iskalnik