Skoči do osrednje vsebine

Program projektov EMPIR

Urad za meroslovje koordinira sodelovanje Slovenije v evropskem meroslovnem programu za inovacije in raziskove EMPIR. Koordinator v Sloveniji je dr. Rado Lapuh.

O EMPIR

Evropski meroslovni program za inovacije in raziskave (EMPIR), financiran s strani EK v skupnem obsegu 300 M€, je namenjen skupnim evropskim raziskavam na področju merjenj. Program pod vodstvom EMPIR odbora koordinira Evropsko združenje nacionalnih meroslovnih inštitutov (EURAMET).
Razpisi za projekte se objavljajo letno v obdobju 2014 - 2020. V projektih primarno sodelujejo interni partnerji: nacionalni meroslovni inštituti in njihovi imenovani inštituti (v Sloveniji so to nosilci nacionalnih etalonov), vendar pa je 30 % sredstev namenjenih za zunanje partnerje: evropske raziskovalne institucije in raziskovalce, ki so na projektu financirani 100 % za delo plus 25 % za režijske stroške.

Glavne teme EMPIR projektov so energija, industrija, zdravje, okolje, SI enote ter fundamentalne raziskave, poleg tega pa se manjši projekti razpisujejo za razvoj normativnih standardov, gradnjo zmogljivosti in prenos izsledkov raziskav. Posamezni projekt se financira do skupno 2.1 M€, v njem pa morajo sodelovati vsaj trije interni partnerji in v ustreznem obsegu tudi zunanji partnerji. V Sloveniji sodelovanje v EMPIR projektih koordinira Urad RS za meroslovje.

Vse informacije o EMPIR, vključno s klici za projekte, so objavljene na MSU spletni strani.

Dodatne informacije so na voljo pri dr. Radu Lapuhu, E: rado.lapuh@gov.si ali T: 01 244 2724.