Skoči do osrednje vsebine

e – Notranja revizija

Projekt e-notranja revizija predstavlja pomemben segment racionalizacije postopkov in notranjega revidiranja ter povečanja učinkovitosti dela notranje revizijskih služb, zunanjih izvajalcev in Urada RS za nadzor proračuna.

Projekt e-notranja revizija predstavlja pomemben segment racionalizacije postopkov in notranjega revidiranja ter povečanja učinkovitosti dela notranje revizijskih služb, zunanjih izvajalcev in Urada RS za nadzor proračuna. Prav tako bo implementacija projekta v izvedbi Urada RS za nadzor proračuna prispevala k poenotenju dela izvajalcev notranjega revidiranja proračunskih uporabnikov ter zagotovila enoten sistem poročanja za namen priprave letnega poročila o stanju notranjega nadzora javnih financ.

Namen projekta je zagotovitev informacijske podpore notranjemu revidiranju posrednih in neposrednih proračunskih uporabnikov, ki bo zagotavljala enotno metodologijo, medsebojno komuniciranje in zagotavljanje sprotnih informacij.

Skupna višina javnih sredstev, namenjenih za izvedbo operacije, znaša 303.142,00 EUR. Prispevek Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada za operacijo znaša 206.112,00 EUR.