Skoči do osrednje vsebine

S projektom »Tveganje za sušo v podonavski regiji« želimo izboljšati spremljanje razvoja suše ter pripraviti strategijo obvladovanja suše. Pripomogli bomo k pripravljenosti na sušne dogodke in k učinkovitejšemu odzivu nanje ter k zmanjšanju škod zaradi suše v Sloveniji in regiji Podonavja.

Z namenom povečanja odpornosti celotne družbe na pojav suše so bili s projektom zastavljeni naslednji cilji:

  • Izboljšanje spremljanja suše z razvojem inovativnega Sušnega uporabniškega servisa oz. »Drought Watch«, ki združuje vse dostopne podatke, vključno s podatki, pridobljenimi z daljinskim zaznavanjem, ki omogoča bolj natančno opazovanje razvoja suše in zgodnejše prepoznavanje prvih signalov suše.
  • Posodobitev in poenotenje ocenjevanja tveganja za sušo med vsemi sodelujočimi državami z vpeljavo skupne čezmejno usklajene metodologije za oceno tveganja za sušo in oceno posledic suše. Vzpostavljena je bila poročevalska mreža o posledicah suše, s pomočjo katere se prek poročevalcev na terenu redno opazuje vplive suše na stanje kmetijskih rastlin, podatki pa se agregirajo in prikazujejo na kartah posledic suše, ki so vključene tudi v Drought Watch.
  • Dosega proaktivnega pristopa upravljanja s sušo in sicer z razvojem poenotene strategije obvladovanja suše, ki prispeva k učinkovitejšemu odzivu pred in med sušnim dogodkom ter podaja jasne smernice, kako preseči pomanjkljivosti v procesu.

Projekt je sofinanciran v deležu 85% s strani Evropske unije (Evropski regionalni razvojni sklad in Instrument za predpristopno pomoč-IPA), 15% pa prispevajo projektni partnerji (v primeru ARSO: Republika Slovenija).

Vsi rezultati projekta so dostopni na spletni strani projekta DriDanube:

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/dridanube/outputs

Iskalnik