Skoči do osrednje vsebine

Digitalna Evropa za vse - DE4A

Ministrstvo za javno upravo je (v sodelovanju z Univerzo v Ljubljani in podjetjem Medius) del mednarodnega konzorcija 23 partnerjev iz različnih držav. Iz Slovenije sodelujejo še Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Univerza v Mariboru in Institut Jožef Stefan. S projektom želimo partnerji vzpostaviti tehnološke sisteme in organizacijske mehanizme za čezmejne elektronske storitve.

Za uresničitev delovanja digitalnega enotnega trga in vključujoče digitalne družbe, ki učinkovito omogoča uveljavitev temeljnih svoboščin za državljane in podjetja pravic enotnega trga, se morajo javne uprave EU soočiti z različnimi izzivi. Zagotavljati je potrebno storitve, ki so v celoti digitalizirane, usmerjene k uporabnikom in podatkovno usmerjene.

Cilji projekta

Cilj projekta DE4A je vzpostaviti tehnološke sisteme in organizacijske mehanizme, s katerimi bo omogočena izvedba čezmejnih elektronskih storitev. Ta infrastruktura bo eden od temeljev za uresničevanje EU Uredbe o vzpostavitvi enotnega digitalnega portala za nemoteno uporabo elektronskih storitev na enotnem notranjem trgu.

Namen projekta

Namen projekta DE4A je torej ustrezno podpreti in omogočiti izvajanje evropske uredbe o vzpostavi enotnega digitalnega portala (tako imenovana EU uredba SDG), zmanjšanje administrativnih bremen za organe, nosilce storitev ter predvsem za uporabnike. S skrajšanjem in poenostavitvijo postopkov bi se okrepilo delovanje notranjega trga EU.

Projekt pokriva vzpostavitev tistih gradnikov, ki so predvideni za omogočanje izvedbe čezmejnih elektronskih storitev po sodobnih načelih in zahtevah zakonodaje. Poudarek je na združevanju in povezovanju preteklih projektov, ki so naslavljali izolirane funkcionalnosti (čezmejna izmenjava podatkov po načelu »samo enkrat«, čezmejna avtentikacija, skladna z zahtevami eIDAS, "privzeto digitalno" - projekti STORK, TOOP) v celovite e-storitve, ki ustrezajo zahtevam sodobnih načel in relevantne zakonodaje na nacionalni ravni in na ravni EU. Vključuje potencialno uporabo inovativnih tehnologij (na primer veriženje blokov in umetna inteligenca) na področjih, kjer je to smiselno.

Sodelujoči pri projektu

Projekt izvajamo partnerji mednarodnega konzorcija, in sicer 23 partnerjev iz različnih držav (Avstrija, Belgija, Danska, Luksemburg, Nizozemska, Portugalska, Romunija, Slovenija, Španija in Švedska). Iz Slovenije sodelujemo: Ministrstvo za javno upravo (skupaj z Univerzo v Ljubljani in podjetjem Medius), Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Univerza v Mariboru in Institut Jožef Stefan.

***

Projekt DE4A je financiran iz programa Obzorje 2020, na podlagi sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev številka 870635 s pričetkom 1. 1. 2020 in trajanjem 36 mesecev.