Skoči do osrednje vsebine

Gre za nadaljevanje predhodnih projektov, ki jih je sofinancirala EU (CROCODILE in CROCODILE 2), v katerih so države članice sodelovale pri izboljšanju čezmejnega cestnega prometa z izvajanjem aplikacij ITS (Inteligentni prometni sistemi).

Projekt je namenjen sofinanciranju aktivnosti na področju sistemov za nadzor in vodenje prometa, izmenjavi prometnih informacij ter zagotavljanju informacij uporabnikom. Upravičenec je Ministrstvo za infrastrukturo, izvedbeno telo je DARS d.d., ki tudi zagotavlja lastno udeležbo za izvedbo aktivnosti. S strani Instrumenta za povezovanje Evrope (IPE) so sofinancirane aktivnosti, ki jih DARS izvaja na področju sistemov za nadzor in vodenje prometa (obnova elektro strojne opreme, montaža avtomatskih števcev prometa s klasifikacijo vozil, obveščanje o stanju prometa). V sklopu projektov CROCODILE  se izvaja centralizacija sistemov za vizualizacijo prometnih razmer in nadgradnja nadzornih centrov.