Skoči do osrednje vsebine

CA-RES III – Concerted Action Renewavble Energy Sources Directive

Namen EU projekta CA-RES III »Usklajena dejanja na področju direktive o obnovljivih virih – CA RES III« je izmenjava dobrih praks držav članic EU pri izvajanju nacionalnih Akcijskih načrtov za obnovljive vire in implementaciji ukrepov Direktive 2009/28/ES o spodbujanju rabe obnovljivih virih energije v nacionalno zakonodajo.

Predstavitev projekta

V skladu z Direktivo  2009/28/ES je potrebno do leta 2020 na skupni ravni EU doseči najmanj 20 % delež obnovljivih virov energije (OVE) v končni bruto rabi energije. Za Slovenijo je postavljen cilj  na ravni 25 % deleža OVE.  Dodatno  direktiva določa, da se najmanj 10-odstotni cilj za OVE v prometu določi na enaki ravni za vse države članice.

Projekt nastaja pod okriljem programa EU za raziskave in inovacije Obzorje 2020 (Horizon 2020) za obdobje 2014-2020.

Delo je strukturirano v okviru petih strokovnih področij direktive o obnovljivih virih energije (OVE):

  • OVE – elektrika,
  • OVE – ogrevanje/hlajenje,
  • potrdila o izvoru,
  • biomasa – uvajanje in trajnost,
  • OVE – promet

Sodelovanje slovenskih predstavnikov

S strani Slovenije je v projekt vključeno Ministrstvo za infrastrukturo. Pri projektu kot podizvajalec za Slovenijo sodeluje Institut Jožef Stefan.