Skoči do osrednje vsebine

CA-EED II - Concerted Action Energy Efficiency Directive

Namen projekta CA EED II »Usklajena dejanja na področju direktive o energetski učinkovitosti« je izboljšanje sodelovanja in prenos dobrih praks držav članic EU pri izvajanju nacionalnih Akcijskih načrtov za učinkovito rabo energije, prenosu Direktive 2012/27/EU o energetski učinkovitosti v nacionalno zakonodajo ter pri sprejemanju predloga nove direktive o energetski učinkovitosti, ki jo Evropska komisija predstavila konec leta 2016.

Predstavitev projekta

V skladu z Direktivo 2012/27/EU morajo vse države EU učinkoviteje uporabljati energijo v vseh fazah energetske verige, od proizvodnje do končne potrošnje. Predlog posodobljene Direktive o energetski učinkovitosti zajema cilj za doseganje 30-odstotne energetske učinkovitost do leta 2030 in ukrepi za izpolnjevanje novega cilja.

Projekt nastaja pod okriljem programa EU za raziskave in inovacije Obzorje 2020 (Horizon 2020) za obdobje 2014-2020. Koordinator projekta na evropskem nivoju je Netherlands Enterprise Agency (RVO). Na projektu sodelujejo vse države članice EU, vključno z Anglijo in Norveško.

Delo je strukturirano v okviru štirinajstih strokovnih področij direktive o energetski učinkovitosti:

 • Načrtovanje, spremljanje in preverjanje ter izračuni prihrankov energije
 • Javne stavbe
 • Javno naročanje
 • Dolgoročna strategija energetske prenove stavb
 • Merjenje in obračunavanju
 • Viri na strani povpraševanja
 • Učinkovitost omrežij in transformacije energije
 • Energetske storitve in ESCO podjetja
 • Energetski pregledi in sistemi upravljanja z energijo
 • Certificiranje energetskih storitev, usposabljanje in certificiranje energetskih energetskih menedžerjev
 • Učinkovitost pri oskrbi z energijo, visoko učinkovita soproizvodnja elektrike in toplote (SPTE) in ogrevanje/hlajenje
 • Sistemi obveznosti energetske učinkovitosti in alternativni ukrepi
 • Finance (medsektorsko področje)
 • Informiranje in usposabljanje (medsektorsko področje)

Sodelovanje slovenskih predstavnikov

S strani Slovenije je v projekt vključeno Ministrstvo za infrastrukturo. Pri projektu kot podizvajalec za Slovenijo sodeluje Institut Jožef Stefan.