Skoči do osrednje vsebine

Za večino današnje mladine je članstvo v EU nekaj samo po sebi umevnega: ko so se rodili, je bila Slovenija namreč že članica Unije. Pomembno pa je, da se mladi zavedajo, da evropsko sodelovanje in povezovanje ne nastane brez truda in ciljev. In da bodo morali v prihodnje tudi sami prispevati k nadaljnjemu razvoju te integracije.

Vrhunec praznovanja za mlade 8. maja v Celju

Na Glavnem trgu so otroci, ki obiskujejo vrtce in šole v celjski regiji, predstavili države članice EU in države, ki so na poti k članstvu v EU. Posamezne države otroci spoznavajo in raziskujejo celotno šolsko leto. Javno predstavitev pa so zaključili s predstavitvijo projekta Evropska vas, ki se je ohranil le še v celjski občini. Neprekinjeno ga organizira že 19. leto, torej skoraj ves čas, kar je Slovenija članica Evropske unije. V okviru projekta mladi prikažejo evropsko različnost kultur, jezikov, način življenja in individualne lastnosti prebivalcev. Hkrati predstavijo tudi podobnosti med narodi znotraj EU, ki nas povezujejo in krepijo.

Evropa v šoli

8. maja je v Celju potekala tudi podelitev nagrad za najboljša dela učencev, ki so sodelovali v natečaju Evropa v šoli. V natečaju sodelujejo vrtčevski otroci, osnovnošolci in srednješolci, učenci s slovenskih šol v zamejstvu in tudi učenci šol s prilagojenim programom. Na natečaju vsako leto sodeluje več kot 10.000 mladih.

Letošnji natečaj je nosil naslov Dobro se z dobrim vrača in mlade spodbujal k razmišljanju, da imamo vsi priložnost in dolžnost sooblikovati prihodnost Evrope, ki bo lepa za vse. Mlade je spodbujal k razmisleku, kaj je dobrota in kako ustvarjati pogoje za srečo samega sebe in drugih, kako se spoštovati in spoštovati druge. Avtorjem najboljših del v literarni, likovni, fotografski, video, spletni in ustvarjalni kategoriji so na zaključni prireditvi v Celju podelili nagrade in priznanja.

Natečaj Evropa v šoli pod okriljem Zveze prijateljev mladine Slovenije poteka od leta 2005, pred tem pa ga je od leta 1999 izvajal informacijsko-dokumentacijski center Sveta Evrope. Temeljna cilja natečaja sta prispevati k ustvarjalnemu soočenju z družbenimi problemi, s katerimi se spopadamo doma, v Evropi in drugje po svetu. Prav tako pa natečaj prinaša nova znanja in krepitev medsebojnega razumevanja, strpnosti in solidarnosti.

Spremljevalno dogajanje

Praznovanje pridružitve Slovenije EU je spremljala še okrogla miza z naslovom Obeležitev 20. obletnice vstopa Republike Slovenije v Evropsko unijo, ki so jo pripravili v Srednji zdravstveni in kozmetični šoli Celje.

V prostoru začasne rabe pa je gostovala razstava PODOBE DEMOKRACIJE: izbrano gradivo iz arhivov držav Evropske unije, ki jo pripravljata informacijska točka EUROPE DIRECT Savinjska, ki deluje pod okriljem Celjskega mladinskega centra, in Zgodovinski arhiv Celje. Na ogled so postavili 23 izbranih enot, ki osvetljujejo pomembne zgodovinske trenutke, kot so razvoj volilne pravice, procesi demokratizacije, masovna zborovanja in politične prelomnice, prizadevanja za žensko emancipacijo in mirno reševanje konfliktov. Razstavo, ki odseva podobnosti ter hkrati poudarja raznolikost in specifičnost evropskih družb, bodo na ogled ponovno postavili 4. junija v Zgodovinskem arhivu Celje, kasneje pa namerava popotovati po Sloveniji.