Skoči do osrednje vsebine

Katalog informacij javnega značaja: Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije

Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa: Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije

Naslov: Gregorčičeva ulica 20, 1001 Ljubljana

Telefon: 01 478 10 00

E-naslov: gp.gs@gov.si

Odgovorna oseba: dr. Božo Predalič, generalni sekretar

Datum prve objave kataloga: 15. 4. 2004

Datum zadnje spremembe: 24. 11. 2020

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: https://www.gov.si/zbirke/katalogi-informacij-javnega-znacaja/?org=35

Druge oblike kataloga: Katalog informacij javnega značaja je v fizični obliki dostopen tudi na sedežu Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije.

Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

Organigram

Notranje organizacijske enote

Glavna pisarna
Gregorčičeva ulica 20, 1001 Ljubljana
01 478 10 00
gp.gs@gov.si

Kabinet generalnega sekretarja
Gregorčičeva ulica 20, 1001 Ljubljana
01 478 10 00
gp.gs@gov.si

Sekretariat za koordinacijo priprav, logistične organizacije in izvedbe predsedovanja Republike Slovenije Svetu EU 2021
Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana
spseu@gov.si

Sektor za delo delovnih teles in svetov vlade
Gregorčičeva ulica 20, 1001 Ljubljana
01 478 10 00
gp.gs@gov.si

Sektor za informatiko
Gregorčičeva ulica 20, 1001 Ljubljana
01 478 10 00
gp.gs@gov.si

Sektor za izvedbo sej vlade in analize
Gregorčičeva ulica 20, 1001 Ljubljana
01 478 10 00
gp.gs@gov.si

Sektor za kadrovske in pravne zadeve
Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana
01 478 10 00
gp.gs@gov.si

Sektor za podporo dela Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja
Gregorčičeva ulica 20, 1001 Ljubljana
01 478 10 00
gp.gs@gov.si

Sektor za prevajanje
Gregorčičeva ulica 20, 27a, 1001 Ljubljana
01 478 10 00
gp.gs@gov.si

Sektor za sodelovanje in podporo Kabinetu predsednika Vlade Republike Slovenije
Irena Nunčič, vršilka dolžnosti generalnega direktorja
Gregorčičeva ulica 20 , 1000 Ljubljana
01 478 10 00
gp.gs@gov.si

Sektor za sodelovanje z državnim zborom ter za evropsko in mednarodno sodelovanje
Gregorčičeva ulica 20, 1001 Ljubljana
01 478 10 00
gp.gs@gov.si

Sektor za splošne zadeve
Gregorčičeva ulica 20, 1001 Ljubljana
01 478 10 00
gp.gs@gov.si

Skupna notranje revizijska služba
Gregorčičeva ulica 20, 1001 Ljubljana
01 478 10 00
gp.gs@gov.si

Služba za obrambne priprave in varnost
Gregorčičeva ulica 20, 1001 Ljubljana
01 478 10 00
gp.gs@gov.si

Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja

Katja Plečnik

uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja
Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov EU z delovnega področja organa

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov

Predpisi z delovnega področja

Dostop do vseh predpisov je dosegljiv na spletnem mestu Pravno informacijski sistem - PISRS.

Seznam predlogov predpisov

Dostop do predlogov predpisov je dosegljiv na spletnem mestu E-Demokracija.

Seznam predpisov Evropske unije

Dostop do zakonodaje Evropske unije je dosegljiv na spletnem mestu EUR-Lex.

Informatizirane zbirke podatkov in javne evidence, s katerimi organ upravlja

Seznam javnih evidenc in drugih informatiziranih zbirk podatkov na portalu OPSI

Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Storitve

Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Poleg dostopa po elektronski pošti je mogoč še fizični dostop na lokaciji:

Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije
Gregorčičeva ulica 20, 1001 Ljubljana

Stroškovnik

Za posredovanje informacij javnega značaja se na podlagi Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja in Stroškovnika zaračunava materialne stroške. Za posredovanje informacij lahko organ prosilcu zaračuna le materialne stroške, kadar ti presegajo 20 evrov (z vključenim DDV).

Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):

 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 evra,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 evra,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 evra,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 evra,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 evra,
 • elektronski zapis na enem USB-ključku cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 evra,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 evra,
 • poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

Najpogosteje zahtevane informacije javnega značaja

- vladna gradiva

- sklepi vlade

- program dela vlade


Katalogi informacij javnega značaja