Skoči do osrednje vsebine

Zbiranje predlogov za nacionalno evalvacijsko študijo Izboljšanje pedagoškega procesa in pogojev dela za dijake, učitelje in druge strokovne delavce v programih nižjega poklicnega izobraževanja s predlogi sistemskih sprememb

Rok za prijavo je potekel.

Z nacionalno evalvacijsko študijo s trajanjem 24 mesecev bodo:

  • pripravljeni predlogi za krepitev kompetenc strokovnega kadra (identifikacija potrebnih znanj ter oblik izobraževanj in usposabljanj, ki jih strokovni delavci potrebujejo za delo z dijaki v programih nižjega poklicnega izobraževanja, s posebnim poudarkom za delo z dijaki s posebnimi potrebami);
  • pripravljeni predlogi za izboljšanje dela z dijaki v programih nižjega poklicnega izobraževanja s posebnim poudarkom za delo z dijaki s posebnimi potrebami glede na tuje izkušnje in na obstoječe dobre prakse medinstitucionalnega in interdisciplinarnega sodelovanja pri nas;
  • oblikovani predlogi normativnih sprememb na ravni programov in izvedbenega kurikuluma, z namenom zagotavljanja ustrezne diferenciacije in individualizacije vzgojno-izobraževalnega procesa.

Finančna sredstva, namenjena za izvedbo nacionalne evalvacijske študije, znašajo 30.000 EUR.

Kontakt

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje: verena.balazic@gov.si, tel: 01 400 5373

Inštitut za narodnostna vprašanja: INV@inv.si