Skoči do osrednje vsebine

Zbiranje predlogov za nacionalno evalvacijsko študijo Analiza dejavnikov vpliva na karierne izbire otrok in mladostnikov ter odločitve glede njihove izobraževalne poti ob koncu osnovne in srednje šole

Rok za prijavo je potekel.

Namen nacionalne evalvacijske študije s trajanjem 24 mesecev je celostno pregledati področje usklajenosti izobraževalnih izbir srednješolskega in terciarnega izobraževanja s potrebami na trgu dela ter faktorje, ki vplivajo na obstoječe izobraževalne izbire glede srednješolskega in terciarnega izobraževanja. Pri tem je potrebno ocene potreb po kadrih tudi korigirati s potrebo po kadrih, ki se jih bo potrebovalo, glede na razvojne projekcije za udejanjanje nacionalnih strateških ciljev zelenega in digitalnega prehoda. Podatki iz evalvacijske študije bodo podlaga sistemskim ukrepom tudi na področju napovedovanja potreb po različnih profilih učiteljev.

Finančna sredstva, namenjena za izvedbo nacionalne evalvacijske študije, znašajo 40.000 EUR.

Kontakt

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje: verena.balazic@gov.si, tel: 01 400 5373

Inštitut za narodnostna vprašanja: INV@inv.si