Skoči do osrednje vsebine

Zainteresirano javnost vabimo k sodelovanju pri oblikovanju Strategije digitalnih javnih storitev 2030

Rok za prijavo je potekel.

Izkušnja s pandemijo je pokazala na nujnost digitalizacije na vseh področjih, tudi v javni upravi, saj je digitalna javna uprava predpogoj za učinkovito nudenje storitev svojim uporabnikom (državljanom, podjetjem, občinam, šolam in tako dalje) ob izjemnih dogodkih in v normalnih razmerah, kar pripomore k večji kakovosti življenja. Za potrebe izvedbe javnih storitev se je še posebej potrdila nujnost razvoja celovitih digitalnih rešitev brez nujnosti fizičnega kontakta med ponudnikom in uporabnikom.

Za pripravo Strategije digitalnih javnih storitev 2030 z vizijo, da bodo digitalne javne storitve, osredotočene na državljane in poslovne subjekte, ter omogočale integrirano, usklajeno, varno in učinkovito interakcijo državljanov in podjetij z državo, je Ministrstvo za javno upravo, skupaj z medresorsko delovno skupino za oblikovanje, spremljanje in vrednotenje strategije ter drugimi zainteresiranimi deležniki, izvedelo številne delavnice in sestanke ter pregledalo relevantno literaturo ter strategije digitalnih javnih uprav po drugih državah (na primer Velika Britanija, Norveška, Danska, Nova Zelandija, Kanada Avstralija (Država Viktorija) in Črna Gora).

Strategija digitalnih javnih storitev 2030 je sestavljena kot piramida, ki kaskadno strateške prioritete prenaša v pet strateških ciljev, s pomočjo katerih bomo dosegli zastavljene prioritete. Na pet strateških ciljev se pripenja 23 skrbno zasnovanih specifičnih ciljev. Vsak izmed specifičnih ciljev bo imel definirane konkretne korake v akcijskem načrtu, ki se bo posodabljal vsaki dve leti, z namenom umeščanja aktualnih ukrepov ter pregledu stanja, na podlagi že izvedenih ukrepov. Akcijski načrt se bo pripravil do konca leta 2022 in ni predmet te javne obravnave.

Želja Ministrstva za javno upravo je pridobiti čim več predlogov, mnenj in stališč o pripravljeni strategiji, zato pozivamo vso zainteresirano javnost, da se vključi v pripravo omenjenega dokumenta.

Vabljeni k posredovanju predlogov na Strategijo digitalnih javnih storitev 2030 najkasneje do 19. novembra 2022 na elektronski naslov: gp.mju@gov.si. Naprošamo vas, da zaradi lažje vključitve predlogov, te pošljete v obliki kot je prikazana na priloženem vzorcu.

V primeru dodatnih vprašanj, se prosim obrnite na: