Skoči do osrednje vsebine

Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC (Bela knjiga) in nadzornika po GZ v sklopu operacije »Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave Območje Ptujske Drave«

Rok za prijavo je potekel.

Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC (Bela knjiga) in nadzornika po GZ v sklopu operacije »Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave Območje Ptujske Drave«

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila

Več na portalu javnih naročil

Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-20120, prednostne osi 5 »Spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam ter preprečevanja in obvladovanja tveganj«, prednostne naložbe 5.1 »Podpiranje naložb za prilagajanje podnebnim spremembam, vključno s pristopi, ki temeljijo na ekosistemu«, specifični cilj »Nižja poplavna ogroženost na območjih pomembnega vpliva poplav«.

Prispevek Skupnosti znaša 80 %. Lastna udeležba RS znaša 20 %.